post_img

Komponista Alfrēda Kalniņa (1879–1951) solodziesmas, 1900–1949

Alfrēds Kalniņš Latvijas kultūras kanonā pārstāvēts ar konkrēta žanra paraugiem – aptuveni 250 solodziesmām. Tajās aptverts pusgadsimtu ilgs laikmets – pirmās vokāli instrumentālās miniatūras rakstītas īsi pirms 1900. gada, kad Alfrēds Kalniņš vēl ir pavisam jauns, jauni ir arī Emīls Dārziņš un Emilis Melngailis, bet pēdējās – 1949. gadā, kad okupētajā valstī un arī kultūras dzīvē trako staļiniskais terors, komponists ir prom no Mūzikas akadēmijas, daudzi viņa agrākie kolēģi un paša dēls Jānis Kalniņš ir tālāk par tālu, bet klāt jau pienākusi neārstējama slimība. Nevarētu gan teikt, ka Alfrēdu Kalniņu kaut kas būtu salauzis – viņa jaunradītā mūzika skanēja gaiši un piepildīti līdz pašām beigām.

Alfrēds Kalniņš. (1930). No: Latvju skaņu mākslinieku portrejas. Ilustrēts albums Roberta Krodera un Jēkaba Vītoliņa redakcijā (51. lpp.). Rīga: J. Ozoliņa izdevniecība.

Alfrēds Kalniņš: [Otrā pasaules kara laikā sarakstītās solodziesmas]. (2011). No: Arnolda Klotiņa redakcija, teksts Ilma Grauzdiņa. Mūzika okupācijā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade, 1940-1945 (540. lpp.). Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Brehmane-Štengele, Milda. (1986). Laime (131.-132. lpp). Rīga: Liesma.

Kalniņš, Alfrēds. ([19–]). Alfrēds Kalniņš [skaņuplate]. Izpilda Ērika Tipaine, Druvis Kriķis, Leonarda Daine u.c. Rīga: Melodija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-2/384.

Kalniņš, Alfrēds. (1970). Solo dziesmas [skaņuplate]. Izpilda Jānis Zābers, Hermanis Brauns. Rīga: Мелодия. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-2/1493.

Klotiņš, Arnolds. (1979). Alfrēds Kalniņš. Komponista dzīve un darbs. Rīga: Zinātne.

Kļaviņa, Velga (sast.), Janevica, Astra (sast.). (1980). Latviešu mūzikas literatūra (153.-157. lpp.). Rīga: Zvaigzne.

Lesiņš, Knuts. (1939). Problemas un sejas latviešu muzikā (214.-224. lpp.). Rīga: Gulbis.

Lesiņš, Knuts. (2008). Alfrēds Kalniņš. No: Knuts Lesiņš, literāts un mūziķis (101.-118. lpp.). Rīga: Korporācija „Talavija”.

Miķelsone, Anita. (2005). Latviešu mūzikas literatūras tēmas [notis] (20. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Poruks, Jēkabs. (1963). Ciemošanās: atmiņas par cilvēkiem, vietām un notikumiem (54.-56. lpp.). Stokholma: Daugava.

Torgāns, Jānis. (2010). Latviešu mūzikas virsotnes: palīglīdzeklis mūzikas vidusskolām latviešu mūzikas literatūras kursā (101.-105. lpp.). Rīga: Zinātne.

Vītoliņš, Jēkabs. (1930). Alfrēds Kalniņš. No: Jēkabs Vītoliņš. Mūzikas vēsture (558.-564., 563.-564. lpp.). Rīga: Grāmatu draugs.

Vītoliņš, Jēkabs. (1968). Alfrēds Kalniņš: monogrāfisks apcerējums. Rīga: Liesma.

A. Sp. (1927, 21. okt.). Komponistam Alfr. Kalniņam aizbraucot… . Jauna Nedēļa, Nr. 42, 11. lpp.

Alfrēds Kalniņš stāsta. (1980). Latvju Mūzika,  Nr. 11, 977.- 982. lpp.

Apkalns, Longīns. (1968, 1. jūl.). Alfrēds Kalniņš: komponista Alfrēda Kalniņa 80. dzimumdiena. Latvju Mūzika, Nr. 1, 11.-17. lpp.

Choma, Tamāra. (1978, 1. apr.). Alfreda Kalniņa dzīve un darbi. Universitas, Nr. 41, 13.-15. lpp.

Darkevics, A. (1958, 15. marts). Alfrēda Kalniņa dziesmu koncertos. Literatūra un Māksla, Nr. 11, 3. lpp.

Darkevics, A. (1958, 12. apr.). Alfrēda Kalniņa dziesmu koncertos. Literatūra un Māksla, Nr. 15, 3. lpp.

Darkevics, Arvīds. (1958, 25. okt.). Alfrēda Kalniņa dziesmu koncertā. Literatūra un Māksla, Nr. 43, 3. lpp.

Gelbaks, M. (1958, 11. maijs). Alfrēda Kalniņa dziesmu lappuses aizšķirot… . Padomju Jaunatne, Nr. 93, 3. lpp.

Kreišmanis, Nikolajs. (1971, 1. nov.). Alfrēda Kalniņa piemiņai. Daugavas Vanagu Mēnešraksts, Nr. 6, 38.-44. lpp.

Lesiņš, Knuts. (1980). Alfrēda Kalniņa mūzikas laipnā liesma. Latvju Mūzika, Nr. 11, 983.-997. lpp.

Lesiņš, Knuts. (1937, 1. jūn.). Alfrēda Kalniņa solo dziesmas. Mūzikas Apskats, Nr. 02-03, 54.-59. lpp.

Miris Alfreds Kalniņš. (1952, 3. janv.). Latvju Ziņas, Nr. 1, 3. lpp.

Pavasars, Helmers. (1980). Dieva radīts skaņradis. Latvju Mūzika, Nr. 11, 998.-1012. lpp.

Tiknuse, I. (1967, 29. janv.). Alfrēda Kalniņa un Jāņa Mediņa dziesmu koncerts. Dzimtenes Balss, Nr. 5, 3. lpp.

Vītoliņš, Jēkabs. (1942, 1. jūn.). Alfrēds Kalniņš. Izglītības Mēnešraksts, Nr. 6, 175.-177. lpp.

Zālīte, Milda. (1949, 1. sept.). Alfrēds Kalniņš. Karogs, Nr. 9, 847.-850. lpp.

Zālītis, Jānis. (1942, 1. janv.). Alfrēda Kalniņa vokālā lirika. Latvju Mēnešraksts, Nr. 2, 181.-186. lpp.