post_img

Komponista Alfrēda Kalniņa (1879–1951) solo dziesmas, 1900–1949

Alfrēda Kalniņa (18791951) daiļrades prominentākais pētnieks Arnolds Klotiņš par komponista solodziesmām saka: tas ir viņa daiļrades pamatžanrs. Kalniņš komponēja arī vērā ņemamus simfoniskos skaņdarbus, klaviermūziku, baletu un kantātes, apdarināja tautasdziesmas, ievērojams un daudzveidīgs ir viņa kormūzikas klāsts, kuram (uzdrošināsimies apgalvot) līdz pat mūsdienām nav atrasta īstā atskaņojuma atslēga; galu galā viņš ir arī pirmās atskaņotās nacionālās operas “Baņuta” autors. Un tomēr – Alfrēdu Kalniņu pirmkārt saistām ar viņa fantastiski skaistajām solodziesmām (kopskaitā apmēram 250; 19001949), kas visdziļāk un vissmalkāk ielūkojas cilvēka psiholoģijā, uzzīmē jūtas, noskaņas, gleznas, pārdzīvojumus, epizodes, garāmslīdošus mirkļus, vēstures ainas – vārdu sakot, to, ko mūzika spēj sniegt tādam klausītājam, kas māk klausīties. Ir pat aizdomas, ka, latvieša psiholoģisko portretu veidojot, Kalniņa solodziesmas varētu būt teicams iedvesmas avots un spogulis.

Alfrēds Kalniņš. (1930). No: Latvju skaņu mākslinieku portrejas. Ilustrēts albums Roberta Krodera un Jēkaba Vītoliņa redakcijā (51. lpp.). Rīga: J. Ozoliņa izdevniecība.

Alfrēds Kalniņš: [Otrā pasaules kara laikā sarakstītās solodziesmas]. (2011). No: Arnolda Klotiņa redakcija, teksts Ilma Grauzdiņa. Mūzika okupācijā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade, 1940-1945 (540. lpp.). Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Brehmane-Štengele, Milda. (1986). Laime (131.-132. lpp). Rīga: Liesma.

Kalniņš, Alfrēds. ([19–]). Alfrēds Kalniņš [skaņuplate]. Izpilda Ērika Tipaine, Druvis Kriķis, Leonarda Daine u.c. Rīga: Melodija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-2/384

Kalniņš, Alfrēds. (1970). Solo dziesmas [skaņuplate]. Izpilda Jānis Zābers, Hermanis Brauns. Rīga: Мелодия. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-2/1493

Klotiņš, Arnolds. (1979). Alfrēds Kalniņš. Komponista dzīve un darbs. Rīga: Zinātne.

Kļaviņa, Velga (sast.), Janevica, Astra (sast.). (1980). Latviešu mūzikas literatūra (153.-157. lpp.). Rīga: Zvaigzne.

Lesiņš, Knuts. (1939). Problemas un sejas latviešu muzikā (214.-224. lpp.). Rīga: Gulbis.

Lesiņš, Knuts. (2008). Alfrēds Kalniņš. No: Knuts Lesiņš, literāts un mūziķis (101.-118. lpp.). Rīga: Korporācija „Talavija”.

Poruks, Jēkabs. (1963). Ciemošanās: atmiņas par cilvēkiem, vietām un notikumiem (54.-56. lpp.). Stokholma: Daugava.

Torgāns, Jānis. (2010). Latviešu mūzikas virsotnes: palīglīdzeklis mūzikas vidusskolām latviešu mūzikas literatūras kursā (101.-105. lpp.). Rīga: Zinātne.

Vītoliņš, Jēkabs. (1930). Alfrēds Kalniņš. No: Jēkabs Vītoliņš. Mūzikas vēsture (558.-564., 563.-564. lpp.). Rīga: Grāmatu draugs.

Vītoliņš, Jēkabs. (1968). Alfrēds Kalniņš: monogrāfisks apcerējums. Rīga: Liesma.