post_img

Sololieder, 1900–1949, des Komponisten Alfrēds Kalniņš (1879–1951)

Alfrēds Kalniņš erwies sich schon früh als talentierter Musiker, er komponierte Werke verschiedener Genres und war ein großer lettischer Kulturaktivist. Am bekanntesten ist er für seine rund 250 Sololieder, die er zwischen 1900 und 1949 komponierte – diese könnten bei der Erstellung des lettischen psychologischen Porträts vortrefflich als Spiegel und Inspiration dienen.

Orests Silabriedis über Alfrēds Kalniņš im Kulturkanon. 2008. (auf Lettisch)

Liederabend von A. Kalniņš im Saal der Rigaschen Lettischen Gesellschaft am 27. Februar 1907. Sammlung von Akzidenzschriften der Lettischen Nationalbibliothek. (auf Lettisch, alte Orthographie, und Russisch)

II. Liedertag ist dem Werk von Alfrēds Kalniņš gewidmet. 29. Februar 1920. Sammlung von Akzidenzschriften der Lettischen Nationalbibliothek. (auf Lettisch, alte Orthographie)

Gedenkkonzert am 25. Jahrestag der beruflichen Tätigkeit von A. Kalniņš am 27. September 1926. Sammlung von Akzidenzschriften der Lettischen Nationalbibliothek. (auf Lettisch)

VI. Konzert der Serie von lettischen Kompositionen ist dem Werk von A. Kalniņš gewidmet. 15. März 1934. Sammlung von Akzidenzschriften der Lettischen Nationalbibliothek. (auf Lettisch)

Orests Silabriedis über Alfrēds Kalniņš im Kulturkanon. 2008. (auf Englisch)

Leider ist der Eintrag nur auf English und Latvian verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.

Liene Cebere par Alfrēdu Kalniņu Latvijas kultūras kanonā, 2019. (Angļu valodā)

Leider ist der Eintrag nur auf English und Latvian verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.

Bibliogrāfiskais saraksts ar Alfrēda Kalniņa nošizdevumiem un atsevišķi iespiestām notīm Latvijas Nacionālās bibliotēkas Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavas krātuvē, 2019.

Alfrēds Kalniņš. (1930). No: Latvju skaņu mākslinieku portrejas. Ilustrēts albums Roberta Krodera un Jēkaba Vītoliņa redakcijā (51. lpp.). Rīga: J. Ozoliņa izdevniecība.

Alfrēds Kalniņš: [Otrā pasaules kara laikā sarakstītās solodziesmas]. (2011). No: Arnolda Klotiņa redakcija, teksts Ilma Grauzdiņa. Mūzika okupācijā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade, 1940-1945 (540. lpp.). Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Brehmane-Štengele, Milda. (1986). Laime (131.-132. lpp). Rīga: Liesma.

Kalniņš, Alfrēds. ([19–]). Alfrēds Kalniņš [skaņuplate]. Izpilda Ērika Tipaine, Druvis Kriķis, Leonarda Daine u.c. Rīga: Melodija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-2/384.

Kalniņš, Alfrēds. (1970). Solo dziesmas [skaņuplate]. Izpilda Jānis Zābers, Hermanis Brauns. Rīga: Мелодия. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-2/1493.

Klotiņš, Arnolds. (1979). Alfrēds Kalniņš. Komponista dzīve un darbs. Rīga: Zinātne.

Kļaviņa, Velga (sast.), Janevica, Astra (sast.). (1980). Latviešu mūzikas literatūra (153.-157. lpp.). Rīga: Zvaigzne.

Lesiņš, Knuts. (1939). Problemas un sejas latviešu muzikā (214.-224. lpp.). Rīga: Gulbis.

Lesiņš, Knuts. (2008). Alfrēds Kalniņš. No: Knuts Lesiņš, literāts un mūziķis (101.-118. lpp.). Rīga: Korporācija „Talavija”.

Miķelsone, Anita. (2005). Latviešu mūzikas literatūras tēmas [notis] (20. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Poruks, Jēkabs. (1963). Ciemošanās: atmiņas par cilvēkiem, vietām un notikumiem (54.-56. lpp.). Stokholma: Daugava.

Torgāns, Jānis. (2010). Latviešu mūzikas virsotnes: palīglīdzeklis mūzikas vidusskolām latviešu mūzikas literatūras kursā (101.-105. lpp.). Rīga: Zinātne.

Vītoliņš, Jēkabs. (1930). Alfrēds Kalniņš. No: Jēkabs Vītoliņš. Mūzikas vēsture (558.-564., 563.-564. lpp.). Rīga: Grāmatu draugs.

Vītoliņš, Jēkabs. (1968). Alfrēds Kalniņš: monogrāfisks apcerējums. Rīga: Liesma.

A. Sp. (1927, 21. okt.). Komponistam Alfr. Kalniņam aizbraucot… . Jauna Nedēļa, Nr. 42, 11. lpp.

Alfrēds Kalniņš stāsta. (1980). Latvju Mūzika,  Nr. 11, 977.- 982. lpp.

Apkalns, Longīns. (1968, 1. jūl.). Alfrēds Kalniņš: komponista Alfrēda Kalniņa 80. dzimumdiena. Latvju Mūzika, Nr. 1, 11.-17. lpp.

Choma, Tamāra. (1978, 1. apr.). Alfreda Kalniņa dzīve un darbi. Universitas, Nr. 41, 13.-15. lpp.

Darkevics, A. (1958, 15. marts). Alfrēda Kalniņa dziesmu koncertos. Literatūra un Māksla, Nr. 11, 3. lpp.

Darkevics, A. (1958, 12. apr.). Alfrēda Kalniņa dziesmu koncertos. Literatūra un Māksla, Nr. 15, 3. lpp.

Darkevics, Arvīds. (1958, 25. okt.). Alfrēda Kalniņa dziesmu koncertā. Literatūra un Māksla, Nr. 43, 3. lpp.

Gelbaks, M. (1958, 11. maijs). Alfrēda Kalniņa dziesmu lappuses aizšķirot… . Padomju Jaunatne, Nr. 93, 3. lpp.

Kreišmanis, Nikolajs. (1971, 1. nov.). Alfrēda Kalniņa piemiņai. Daugavas Vanagu Mēnešraksts, Nr. 6, 38.-44. lpp.

Lesiņš, Knuts. (1980). Alfrēda Kalniņa mūzikas laipnā liesma. Latvju Mūzika, Nr. 11, 983.-997. lpp.

Lesiņš, Knuts. (1937, 1. jūn.). Alfrēda Kalniņa solo dziesmas. Mūzikas Apskats, Nr. 02-03, 54.-59. lpp.

Miris Alfreds Kalniņš. (1952, 3. janv.). Latvju Ziņas, Nr. 1, 3. lpp.

Pavasars, Helmers. (1980). Dieva radīts skaņradis. Latvju Mūzika, Nr. 11, 998.-1012. lpp.

Tiknuse, I. (1967, 29. janv.). Alfrēda Kalniņa un Jāņa Mediņa dziesmu koncerts. Dzimtenes Balss, Nr. 5, 3. lpp.

Vītoliņš, Jēkabs. (1942, 1. jūn.). Alfrēds Kalniņš. Izglītības Mēnešraksts, Nr. 6, 175.-177. lpp.

Zālīte, Milda. (1949, 1. sept.). Alfrēds Kalniņš. Karogs, Nr. 9, 847.-850. lpp.

Zālītis, Jānis. (1942, 1. janv.). Alfrēda Kalniņa vokālā lirika. Latvju Mēnešraksts, Nr. 2, 181.-186. lpp.