post_img

Solo Songs, 1900–1949, by Composer Alfrēds Kalniņš (1879–1951)

Alfrēds Kalniņš was a precociously talented musician, a composer of works in diverse genres and a great Latvian cultural activist. However, he is best known for his roughly 250 solo songs composed from 1900 to 1949, which have been described as giving an acute mirror of the Latvian psychological portrait.

Alfrēds Kalniņš. (1930). No: Latvju skaņu mākslinieku portrejas. Ilustrēts albums Roberta Krodera un Jēkaba Vītoliņa redakcijā (51. lpp.). Rīga: J. Ozoliņa izdevniecība.

Alfrēds Kalniņš: [Otrā pasaules kara laikā sarakstītās solodziesmas]. (2011). No: Arnolda Klotiņa redakcija, teksts Ilma Grauzdiņa. Mūzika okupācijā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade, 1940-1945 (540. lpp.). Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Brehmane-Štengele, Milda. (1986). Laime (131.-132. lpp). Rīga: Liesma.

Kalniņš, Alfrēds. ([19–]). Alfrēds Kalniņš [skaņuplate]. Izpilda Ērika Tipaine, Druvis Kriķis, Leonarda Daine u.c. Rīga: Melodija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-2/384.

Kalniņš, Alfrēds. (1970). Solo dziesmas [skaņuplate]. Izpilda Jānis Zābers, Hermanis Brauns. Rīga: Мелодия. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-2/1493.

Klotiņš, Arnolds. (1979). Alfrēds Kalniņš. Komponista dzīve un darbs. Rīga: Zinātne.

Kļaviņa, Velga (sast.), Janevica, Astra (sast.). (1980). Latviešu mūzikas literatūra (153.-157. lpp.). Rīga: Zvaigzne.

Lesiņš, Knuts. (1939). Problemas un sejas latviešu muzikā (214.-224. lpp.). Rīga: Gulbis.

Lesiņš, Knuts. (2008). Alfrēds Kalniņš. No: Knuts Lesiņš, literāts un mūziķis (101.-118. lpp.). Rīga: Korporācija „Talavija”.

Miķelsone, Anita. (2005). Latviešu mūzikas literatūras tēmas [notis] (20. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Poruks, Jēkabs. (1963). Ciemošanās: atmiņas par cilvēkiem, vietām un notikumiem (54.-56. lpp.). Stokholma: Daugava.

Torgāns, Jānis. (2010). Latviešu mūzikas virsotnes: palīglīdzeklis mūzikas vidusskolām latviešu mūzikas literatūras kursā (101.-105. lpp.). Rīga: Zinātne.

Vītoliņš, Jēkabs. (1930). Alfrēds Kalniņš. No: Jēkabs Vītoliņš. Mūzikas vēsture (558.-564., 563.-564. lpp.). Rīga: Grāmatu draugs.

Vītoliņš, Jēkabs. (1968). Alfrēds Kalniņš: monogrāfisks apcerējums. Rīga: Liesma.

A. Sp. (1927, 21. okt.). Komponistam Alfr. Kalniņam aizbraucot… . Jauna Nedēļa, Nr. 42, 11. lpp.

Alfrēds Kalniņš stāsta. (1980). Latvju Mūzika,  Nr. 11, 977.- 982. lpp.

Apkalns, Longīns. (1968, 1. jūl.). Alfrēds Kalniņš: komponista Alfrēda Kalniņa 80. dzimumdiena. Latvju Mūzika, Nr. 1, 11.-17. lpp.

Choma, Tamāra. (1978, 1. apr.). Alfreda Kalniņa dzīve un darbi. Universitas, Nr. 41, 13.-15. lpp.

Darkevics, A. (1958, 15. marts). Alfrēda Kalniņa dziesmu koncertos. Literatūra un Māksla, Nr. 11, 3. lpp.

Darkevics, A. (1958, 12. apr.). Alfrēda Kalniņa dziesmu koncertos. Literatūra un Māksla, Nr. 15, 3. lpp.

Darkevics, Arvīds. (1958, 25. okt.). Alfrēda Kalniņa dziesmu koncertā. Literatūra un Māksla, Nr. 43, 3. lpp.

Gelbaks, M. (1958, 11. maijs). Alfrēda Kalniņa dziesmu lappuses aizšķirot… . Padomju Jaunatne, Nr. 93, 3. lpp.

Kreišmanis, Nikolajs. (1971, 1. nov.). Alfrēda Kalniņa piemiņai. Daugavas Vanagu Mēnešraksts, Nr. 6, 38.-44. lpp.

Lesiņš, Knuts. (1980). Alfrēda Kalniņa mūzikas laipnā liesma. Latvju Mūzika, Nr. 11, 983.-997. lpp.

Lesiņš, Knuts. (1937, 1. jūn.). Alfrēda Kalniņa solo dziesmas. Mūzikas Apskats, Nr. 02-03, 54.-59. lpp.

Miris Alfreds Kalniņš. (1952, 3. janv.). Latvju Ziņas, Nr. 1, 3. lpp.

Pavasars, Helmers. (1980). Dieva radīts skaņradis. Latvju Mūzika, Nr. 11, 998.-1012. lpp.

Tiknuse, I. (1967, 29. janv.). Alfrēda Kalniņa un Jāņa Mediņa dziesmu koncerts. Dzimtenes Balss, Nr. 5, 3. lpp.

Vītoliņš, Jēkabs. (1942, 1. jūn.). Alfrēds Kalniņš. Izglītības Mēnešraksts, Nr. 6, 175.-177. lpp.

Zālīte, Milda. (1949, 1. sept.). Alfrēds Kalniņš. Karogs, Nr. 9, 847.-850. lpp.

Zālītis, Jānis. (1942, 1. janv.). Alfrēda Kalniņa vokālā lirika. Latvju Mēnešraksts, Nr. 2, 181.-186. lpp.