post_img

Poetry Collection "The End and the Beginning", 1912, and the Play "Fire and Night", 1905, by Rainis (1865–1929)

Rainis would probably be the pick of most Latvians if they were asked to choose their national writer. Two works by Rainis are included in the cultural canon are the poetry collection “The End and the Beginning” (Gals un sākums) and the play “Fire and Night” (Uguns un nakts).

Fragments no dokumentālās filmas „Jānis Rainis”, 1929. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, 1. f., 594. l.

Raiņa un Aspazijas māja Baznīcas ielā 30, Rīgā. (2017). Atjaunota 2016. gadā Norvēģijas – Latvijas partnerībā. Kultūras ministrija

Memoriālā māja „Raiņa un Aspazijas vasarnīca”. (2017). Atjaunota 2015. gadā Norvēģijas – Latvijas partnerībā. Kultūras ministrija

Raiņa muzejs „Tadenava”. (2017). Atjaunots 2015. gadā Norvēģijas – Latvijas partnerībā. Kultūras ministrija

Raiņa muzejs „Tadenava”. (2017). Stāsta arhitekts Ēriks Cērpiņš. Ekspozīcijas autori: SIA „H2E” un Memoriālo muzeju apvienība. Latvijas Arhitektu savienība

Museum of Childhood in Tadenava: first home of Latvian poet, playwright and politician Rainis (1865-1929). (2017). Design Studio H2E

Kalnačs, Benedikts. (2015). Raiņa daiļrade: globāli jautājumi, Austrumu un Centrālās Eiropas perspektīvas. Priekšlasījums angļu valodā konferences „Starp patiesību un varu: rakstnieku dažādās lomas Eiropas vēsturē”, 2015. gada 1. un 2. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, ietvaros. Latvijas Nacionālās bibliotēkas video arhīvs

Vilks, Andris. (2015). Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora Andra Vilka uzruna konferencē „Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks”, 2015. gada 6. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas video arhīvs

Vīķe-Freiberga, Vaira. (2015). Vairas Vīķes-Freibergas priekšlasījums konferencē „Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks”, 2015. gada 6. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas video arhīvs

Matīsa, Vita. (2015). Vitas Matīsas priekšlasījums konferencē konferencē „Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks”, 2015. gada 6. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas video arhīvs

Sorry, this entry is only available in Latvian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Guntis Berelis par Raini Latvijas kultūras kanonā, 2008.

Rainis, Jānis. (1908). Uguns un Nakts. Sena dziesma – jaunās skaņās (Fire and Night. An Old Song in New Sound). Rīga: Domas. (in Latvian)

Sorry, this entry is only available in Latvian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Rainis, J. (1912). Gals un sākums: viena rituma ziemasdziesma. Pēterburga: A. Gulbja apgādība.

Sorry, this entry is only available in Latvian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dzejnieka Raiņa viesošanās Rūjienā programma 1922. gada 20. maijā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums.

Sorry, this entry is only available in Latvian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Lielā latvju dzejnieka Jāņa Raiņa piemiņai 1929. gadā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums.

Sorry, this entry is only available in Latvian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Uguns un nakts. (1947). Programma Raiņa lugas „Uguns un nakts. Sena dziesma jaunās skaņās” uzvedumam LPSR Valsts Dailes teātrī. Inscinētājs Eduards Smiļģis. Spīdolas lomā Lilita Bērziņa. Rīga: Tipogrāfija „Cīņa”. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums.

(Latvian) Andersone, Emma. (1968). Raiņa dzeja: [arī par „Gals un sākums”] (282.-345. lpp.). Rīga: Zinātne.

Ābola, Mirdza. (1977). Gals un sākums: [komentāri par Raiņa dzejas krājuma tapšanu, izdevumiem]. No: Rainis. Kopoti raksti. 2. sēj. (444.-503. lpp.). Rīga:  Zinātne.

Bārda, Fricis. (1938). J. Rainis. Gals un sākums. No: Fr. Bārda. Kopoti raksti. 1. sēj. (228.-237. lpp.). Rīga: Valtera un Rapas akc. sab. apgāds.

Birkerts, Antons. (1925). Rainis kā mākslinieks: monografija (79.-84., 110.-122. lpp.). Rīga: A. Raņķis.

J. Raiņa Gals un sākums. Viena rituma ziemas dziesma: [dzejas krājums]. (1919). Rīga: A. Gulbja apgādībā.

Hausmanis, Viktors. (1971). Raiņa daiļrades process. Rīga: Zinātne.

Hausmanis, Viktors. (1973). Raiņa dramaturģija (42.-77. lpp.). Rīga: Zinātne.

Hausmanis, Viktors. (1980). Uguns un nakts: sacerēšanas gaita. No: J. Rainis. Kopoti raksti. 9. sēj. (542.-560. lpp.). Rīga: Zinātne.

Hausmanis, Viktors. (1999). Gētes traģēdija „Fausts” un Raiņa „Uguns un nakts”. No: Rainis un Gēte: „Fausta” tulkojuma simtgade (247.-255. lpp.). Rīga: Nordik.

Kalniņš, Jānis. (1977). Rainis: biogrāfisks romāns (228.-252., 385.-409. lpp.). Rīga: Liesma.

Ķikāns, Valdis. (2003). Raiņa Uguns un nakts un J. V. Gētes Fausta satura un simbolikas analoģija. No: Valdis Ķikāns. Eiropas literārie virzieni Latvijā: monogrāfija (110.-129. lpp.). Rīga: RaKa.

Kursīte, Janīna. (1996). Laiks un telpa Raiņa dzejā: [arī par „Gals un sākums”]. No: Janīna Kursīte. Raiņa dzejas poētika (166.-179. lpp.). Rīga: Zinātne.

Rainim 150. „Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks”: rakstu krājums. (2015). Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Ziedonis, Imants. (2015). „Gals un sākums”: eseja. No: Imants Ziedonis. Mūžības temperaments: studijas par Raini (5.-19. lpp.). Rīga: Mansards.