post_img

Rakstnieka Jāņa Poruka (1871–1911) garstāsts „Pērļu zvejnieks”, 1895

Jāņa Poruka garstāsts „Pērļu zvejnieks” ir filozofiskas fantāzijas žanrā sarakstīts darbs, ko var uzskatīt par pirmo klasiskā romantisma paraugu latviešu literatūrā, kas sabalsojas ar tobrīd literatūrā aktuālo romantisma literatūras stilu Eiropā. Romantisma pamatiezīme ir pasaules sašķeltība garīgajā un fiziskajā un tas koncentrē uzmanību uz atsevišķas individualitātes garīgās izaugsmes ceļu.