post_img

Rakstnieka Jāņa Poruka (1871–1911) garstāsts „Pērļu zvejnieks”, 1895

Jāņa Poruka garstāsts „Pērļu zvejnieks” ir filozofiskas fantāzijas žanrā sarakstīts darbs, ko var uzskatīt par pirmo klasiskā romantisma paraugu latviešu literatūrā, kas sabalsojas ar tobrīd literatūrā aktuālo romantisma literatūras stilu Eiropā. Romantisma pamatiezīme ir pasaules sašķeltība garīgajā un fiziskajā un tas koncentrē uzmanību uz atsevišķas individualitātes garīgās izaugsmes ceļu.

Ancītis, Valdemārs. (1971). Jānis Poruks: dzejnieka dzīve un personība. No: Jānis Poruks. Raksti. 1. sēj. (7.-73. lpp.). Rīga: Liesma.

Egle, Rūdolfs. (1930). Poruku Jānis: dzejnieka dzīve un darbi: monogrāfija. Rīga: J. Roze.

Egle, Rūdolfs. (1930). Poruku Jānis: dzejnieka dzīve un darbi: monogrāfija. No: Poruku Jāņa Kopoti raksti: 20 sēj. Rīga: J. Roze.

Goba, A. (1925). Ansis Vairogs, Roberts Landers un Jānis Poruks. No: Poruku Jāņa Kopoti raksti. 10. sēj. (309.-329. lpp.). Rīga: A. Golts.

Jēgere-Freimane, P. (1936). Jāņa Poruka fantāzija Pērļu zvejnieks. No: P. Jēgere-Freimane. Atziņu ceļi: teātris, literatūra, dzīve (129.-158. lpp.). Rīga: A. Gulbis.

Lapiņš, Jānis. ([1935]). Jānis Poruks: daudzpusīgā dzejnieka dzīves romāns. Rīga: Grāmatu Draugs.

Mauriņa, Zenta. (1929). Jānis Poruks un romantisms. Rīga: J. Roze.

Siksna, A. (1980). Par pērlēm, mīlestību un patiesību. No: Raiņa un Aspazijas gadagrāmata 1981. gadam (1945.-1953. lpp.). Västerås: RAF.

Vecgrāvis, Viesturs. (1995). Jānis Poruks un dažas latviešu romantisma īpatnības 19./20. gs. mijā. No: Materiāli latviešu literatūras un mākslas vēsturei (5.-19. lpp.). Rīga: Zinātne.

Veselis, Jānis. (1938). Jānis Poruks. No: Jānis Veselis. Rakstnieku sejas. Rīga: A. Gulbis.