post_img

Erzählung "Der Perlenfischer", 1895, von Jānis Poruks (1871–1911)

Die romantische Erzählung „Der Perlenfischer“ („Pērļu zvejnieks“) von Jānis Poruks steht in der Tradition des Bildungsromans. Die Hauptfigur Ansis Vairogs befindet sich auf dem Weg der geistigen Suche und versucht, ein Leben im Einklang mit seinen Idealen und Träumen zu leben. Er verlässt die vertraute ländliche Umgebung, im damaligen Lettland (Region Livland) kulturell deutsch und administrativ russisch dominiert, und begibt sich auf eine Reise in die moderne Großstadt, zuerst nach Riga, danach nach Dresden.

Leider ist der Eintrag nur auf English und Latvian verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.

Guntis Berelis par Jāni Poruku Latvijas kultūras kanonā, 2008.

Leider ist der Eintrag nur auf English und Latvian verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.

Poruks, Jānis. (1936). Pērļu zvejnieks. Rīga: Zelta ābele.

Leider ist der Eintrag nur auf English und Latvian verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.

L.U. Teoloģijas Fak. Stud. Biedrības sarīkotā Poruku Jāņa piemiņas vakara programma 1924. gada 7. aprīlī. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums.

Leider ist der Eintrag nur auf English und Latvian verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.

1981. gada 13. oktobrī Jānim Porukam 110: [buklets]. (1981). Rīga: Latvijas PSR Brīvprātīgā grāmatu draugu biedrība. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums.

Leider ist der Eintrag nur auf English und Latvian verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.

Guntis Berelis par Jāni Poruku Latvijas kultūras kanonā, 2008. (Angļu valodā)

Ancītis, Valdemārs. (1971). Jānis Poruks: dzejnieka dzīve un personība. No: Jānis Poruks. Raksti. 1. sēj. (7.-73. lpp.). Rīga: Liesma.

Egle, Rūdolfs. (1930). Poruku Jānis: dzejnieka dzīve un darbi: monogrāfija. Rīga: J. Roze.

Egle, Rūdolfs. (1930). Poruku Jānis: dzejnieka dzīve un darbi: monogrāfija. No: Poruku Jāņa Kopoti raksti: 20 sēj. Rīga: J. Roze.

Goba, A. (1925). Ansis Vairogs, Roberts Landers un Jānis Poruks. No: Poruku Jāņa Kopoti raksti. 10. sēj. (309.-329. lpp.). Rīga: A. Golts.

Jēgere-Freimane, P. (1936). Jāņa Poruka fantāzija Pērļu zvejnieks. No: P. Jēgere-Freimane. Atziņu ceļi: teātris, literatūra, dzīve (129.-158. lpp.). Rīga: A. Gulbis.

Lapiņš, Jānis. ([1935]). Jānis Poruks: daudzpusīgā dzejnieka dzīves romāns. Rīga: Grāmatu Draugs.

Mauriņa, Zenta. (1929). Jānis Poruks un romantisms. Rīga: J. Roze.

Siksna, A. (1980). Par pērlēm, mīlestību un patiesību. No: Raiņa un Aspazijas gadagrāmata 1981. gadam (1945.-1953. lpp.). Västerås: RAF.

Vecgrāvis, Viesturs. (1995). Jānis Poruks un dažas latviešu romantisma īpatnības 19./20. gs. mijā. No: Materiāli latviešu literatūras un mākslas vēsturei (5.-19. lpp.). Rīga: Zinātne.

Veselis, Jānis. (1938). Jānis Poruks. No: Jānis Veselis. Rakstnieku sejas. Rīga: A. Gulbis.