post_img

Instrumentalopus "Der melancholische Walzer", 1904, für Sinfonieorchester des Komponisten Emīls Dārziņš (1875–1910)

Die zwei Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg waren in Lettland eine Zeit sowohl revolutionärer Turbulenzen als auch überaus großer Kreativität. Die tief bewegende Musik und das tragische Leben des Komponisten Emīls Dārziņš verkörpern diese Zeit, insbesondere sein Instrumentalwerk „Der melancholische Walzer“ (Melanholiskais valsis).

Dārziņš, Emīls. (1911). Zeļa juhtīs. Rīga: Rich. Müllers.

Dārziņš, Emīls. ([1970]). Melanholiskais valsis [skaņuplate]. Izpilda Latvijas Radio simfoniskais orķestris, diriģents E. Tons. Rīga: Мелодия. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-1/58.

Dārziņš, Emīls. (2014). Melanholiskais valsis. No: Dzimuši Rīgā: koncerts = Born in Riga: concert [DVD]. Izpilda Rīgas Festivāla orķestris, diriģents Andris Poga. Rīga: Nodibinājums Rīga 2014. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fdvd/2923.

Emils Dārziņš: 31. VIII. 1910.-31. VIII. 1925: piemiņas krājums. (1925). V. Peņģerota redakcija. Rīga: E. Dārziņa mantinieki.

Emīla Dārziņa 20 gadu aizmūža piemiņai. (1930). Sakārtojis Romāns Šmits. Rīga: Ausma.

Kārkliņš, Ludvigs. (1990). Simfoniskā mūzika Latvijā: simfoniskie orķestri, diriģenti, mūzika, klausītāji laikabiedru skatījumā: dokumentāla versija (38.-39. lpp.). Rīga: Liesma.

Kļaviņa, Velga. (1980). Latviešu mūzikas literatūra: mācību līdzeklis LPSR bērnu mūzikas skolu 5. un 6. klašu audzēkņiem (131.-132. lpp.). Rīga: Zvaigzne.

Mēness meti, saules stīga. Emīls Dārziņš (337., 431., 435., 440., 442., 444. lpp.). (2006). Rīga: Pils.

Sausne, Alfrēds. (1935). Emīls Dārziņš. Rīga: Grāmatu Draugs.

Stankevičs, Antons. (1978). Dvēseles atbalss: stāsts par Emīla Dārziņa dzīvi. Rīga: Liesma.

Sudrabkalns, Jānis. (1983). Par mūziku (217.-218., 317.-318. lpp.). Rīga: Liesma.

Torgāns, Jānis. (c2010). Latviešu mūzikas virsotnes: palīglīdzeklis mūzikas vidusskolām latviešu mūzikas literatūras kursā (66.-69. lpp.). Rīga: Zinātne.

Vītoliņš, Jēkabs. ([193-]). Mūzikas vēsture (554-557. lpp.). Jāzepa Vītola virsredakcijā. Rīga: Grāmatu draugs.

Vītoliņš, Jēkabs. (1972). Latviešu mūzikas vēsture. 1. sēj. (361.-363. lpp.). Rīga: Liesma.

Zālītis, Jānis. (1960). Raksti: [1910-1943: izlase] (62.-64., 141.-142. lpp.). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.