post_img

Komponista Emiļa Melngaiļa (1874–1954) dziesma jauktam korim „Jāņuvakars”, 1926

Komponists, diriģents un tautas mūzikas pētnieks (arī uzņēmējs, šahists un traču un kašķa meistars…) Emilis Melngailis (1874–1954) ievērojams vispirms kā latviešu tautasdziesmu pierakstītājs un apdarinātājs, kā arī tautas melodiju pārveižu darinātājs. Viņš pierakstījis aptuveni 5000 melodiju, starp tām ne tikai latviešu, bet arī čigānu, krievu, kazahu, ebreju u.c. tautasdziesmas.

Melngaiļa daiļradē sastopami gadījumi, kad etniskais slānis un oriģinālmūzika saplūduši vienotā veselumā tā, ka nav iespējams atšķirt šos elementus. Spilgtākais un populārākais piemērs ir viņa dziesma “Jāņuvakars” (1926) – komponista radošā rokraksta kvintesence, kur Melngailis līdzās oriģināltaktīm iekļāvis divas Jurjānu Andreja pierakstītas līgotnes, kas izdotas krājumā “Latvju tautas mūzikas materiāli. Pirmā grāmata, Līgotnes, Jāņa jeb Līgo meldijas” (Rīga, 1894). Pateicoties etniski precīzi uztvertajam dziesmas raksturam, staltajam pašapzinīgumam un refrēna ‘līgo’ varenajam izmantojumam, “Jāņuvakars” kļuvis par Dziesmu svētku un latviešu kordziedāšanas simbolu.

Melngailis, Emilis. ([1968]). Jāņuvakars. No: Otrie Eiropas latviešu dziesmu svētki: dziesmu izlase no kopkora koncerta 1968. gada 5. augustā [skaņuplate]. Izpilda Eiropas latviešu apvienotais jauktais koris, diriģents Alberts Jērums. Vācija: LAK EC. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-3/4338