post_img

Latvju dainas

„Latvju dainas” ir pirmais pilnīgais latviešu tautasdziesmu izdevums, kas Krišjāņa Barona (1835–1923) kārtojumā iznāca no 1894. līdz 1915. gadam. Šim izdevumam tā tapšanas laikā bija jāveic simbolisks uzdevums – jāpierāda, ka Kurzemes, Vidzemes un Vitebskas guberņas zemnieki ir viena – latviešu – tauta ar savu raksturu, kultūru un pagātni, kas tiesīga cerēt uz nacionālu patstāvību. Var teikt, ka „Latvju dainu” tapšana bija viens no latviešu nācijas tapšanas pirmajiem soļiem: iesaistoties vienotā darbā – tautasdziesmu pierakstīšanā un nogādāšanā uz vākšanas centriem –, veidojās tautas kopības izjūtas aizmetņi.