post_img

Choir Song "Midsummer's Eve", 1926, by Composer Emilis Melngailis (1874−1954)

By turning their ancient customs and rituals into a modern national identity, Latvians have earned the nickname “Europe’s last pagans”. One of the master weavers of this unique tapestry was composer Emilis Melngailis, whose choral masterpiece “Midsummer’s Eve” (Jāņuvakars) transformed simple folk tunes into great music.

Lindenbergs, Jānis. (1998). Latviešu kora literatūra (158.-162. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Melngailis, Emilis. ([1968]). Jāņuvakars. No: Otrie Eiropas latviešu dziesmu svētki: dziesmu izlase no kopkora koncerta 1968. gada 5. augustā [skaņuplate]. Izpilda Eiropas latviešu apvienotais jauktais koris, diriģents Alberts Jērums. Vācija: LAK EC. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-3/4338.

Miķelsone, Anita. (2005). Latviešu mūzikas literatūras tēmas [notis] (13.-15. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Zālītis, Jānis. (1960). Raksti: [1910−1943: izlase] (460. lpp.). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.