post_img

Dziesmu teikšana vilcēju daudzbalsībā

Vilcēju daudzbalsība Latvijā ir unikāla arhaiska muzikāla parādība, kas nepārtrauktā tradīcijā joprojām dzīvo atsevišķos Kurzemes un Latgales novados – suitos, Nīcas un Bārtas pagastos, Ziemeļlatgalē. Tas ir veids, kā lielākā vai mazākā grupā teikt dainas, respektīvi, izdziedāt dainu virknes, izceļot tieši tekstuālo saturu un iesaistot dziedāšanā klātesošos. Vilcēju daudzbalsība ļauj mūsdienu cilvēkam sajust no senatnes pārmantotu mūzikas valodu un plašāk – muzikālo uzvedību, kas tik ļoti atšķiras no mūsu kultūrtelpā ierastās. Tās saglabāšana, pētīšana, iepazīšana un praktizēšana ir ieguldījums kultūras daudzveidības uzturēšanā. Starptautiskā kontekstā tā kalpo kā viena no Latvijas mūzikas identitātes zīmēm.

Dziedi līdzi Suitu sievām: Kurzemes radio raidījums [CD]. ([20–]). Izpilda folkloras grupa „Suitu sievas”, raidījumu vada Dainis Pilskungs. [Latvija]. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/11390.

Informatīvais pielikums projektam „Latviešu teicējas Ziemeļlatgalē” [videokasete]. ([20–]). Režisors Raitis Vulfs. [Latvija]: Projekts Vizuālā Latvija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fvk/360.

Zemgales dziesmas = Songs from Zemgale [CD]. (2004). Izpilda folkloras kopa „Dimzēns”. [Latvija]: Tautas mākslas centrs. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/11124.