post_img

Suitu kultūrtelpa

Suitu kultūrtelpa ir pārmantotu dzīvu un suitu kopienas identitātei nozīmīgu kultūras tradīciju kopums, kas apvieno Alsungu, Basus, Gudeniekus un Jūrkalni – Kurzemes apkaimi pie Baltijas jūras, kas savā atšķirīgā veidā ataino kultūras tradīciju savdabību un dažādību Latvijā. Suitu kultūrtelpa ir spilgti pamanāma ar košām krāsām pilniem tautastērpiem un tai raksturīgo daudzbalsīgās dziedāšanas veidu – burdonu (melodiju pavada dziedājums ar nemainīgu skaņas augstumu) –, kas it īpaši tiek izmantots apdziedāšanas dziesmās. Suitiem piemīt savs latviešu valodas dialekts, kas lietots gan tautasdziesmās, gan sarunvalodā ikdienā. Kā vēsturiski, tā arī patlaban suitu kultūras tradīciju saglabāšanā būtiska nozīme ir reliģijai, pašiem suitiem sevi dēvējot par katoļu salu luterticīgajā Kurzemē.

Dziedi līdzi Suitu sievām: Kurzemes radio raidījums [CD]. ([20–]). Izpilda folkloras grupa „Suitu sievas”, raidījumu vada Dainis Pilskungs. [Latvija]. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/11390.

Nosargāt gadsimtus: suitu kultūrtelpa [DVD]. (2009). Režisore Daina Rašenbauma. Latvija: Biedrība EKC „Suiti”. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fdvd/1996.

Suitu kāzas: precību un kāzu dziesmas [CD]. (2016). Izpilda „Suitu sievas”, „Maģie suiti”, „Gudenieku suiti” u.c. [Alsunga]: Etniskās kultūras centrs „Suiti”. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/11647.