post_img

Gleznotāja Jāzepa Grosvalda (1891–1920) sērijas „Strēlnieki” darbi, 1916–1917

Jāzepa Grosvalda strēlnieku sērijas darbi, kas tapuši no 1916. līdz 1917. gadam, ir plašākais un mākslinieciski augstvērtīgākais latviešu strēlnieku cīņu atainojums vizuālajā mākslā. Tie kā iedvesmas avots kalpoja citiem latviešu māksliniekiem pievērsties ainaviskai kara atveidošanai.

Jāzepa Grosvalda atstāto darbu izstāde. (1925). Jāzepa Grosvalda atstāto darbu izstāde = Exposition commémorative des oeuvres de Joseph Grosvald: Valsts Mākslas muzejā Rīgā: 14.12.1924.-18.01.1925. Rīga: [b.i.].

Jāzeps Grosvalds 1891-1920. (1925). No: Jānis Dombrovskis. Latvju māksla. Glezniecības, grafikas, tēlniecības un lietišķās mākslas attīstības vēsturisks apskats (127.-140. lpp.). Rīga: Valtera un Rapas akc. Sabiedrības izdevums.

Kļaviņš, Eduards. (2001). Jāzeps Grosvalds Latvijas mākslas kritikas un mākslas vēstures spogulī. No: Rūta Kaminska (sast.). Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas (130.-141. lpp.). Rīga: Neputns.

Kļaviņš, Eduards. (2006). Džo: Jāzepa Grosvalda dzīve un māksla. Rīga: Neputns.

Lamberga, Dace. (2004). Jāzeps Grosvalds: [mākslinieka daiļrades analīze]. No: Dace Lamberga. Klasiskais modernisms: Latvijas glezniecība 20. gadsimta sākumā (18.-31. lpp.). Rīga: Neputns.

Siliņš, Jānis. (1988). Jāzeps Grosvalds. No: Jānis Siliņš. Latvijas māksla. 1915-1940. 1. sēj. (14.-33. lpp.). Stokholma: Daugava.

Виппер, Борис Робертович. (1938). Jāzeps Grosvalds (31.-34. lpp.). Rīga: Valters un Rapa.