post_img

Gleznotāja Jēkaba Kazaka (1895–1920) glezna „Bēgļi”, 1917

Mākslinieka Jēkaba Kazaka glezna „Bēgļi” ir dramatiski ekspresīvākais un monumentālākais latviešu bēgļu traģēdijas un tautas likteņgriežu atveidojums glezniecībā. Atmetot lieku patosu, mākslinieks tautas likteņstāstu atveidojis skarbā, bet lakoniskā vienas zemnieku ģimenes portretējumā.

Jēkabs Kazaks 1895-1920. (1925). No: Jānis Dombrovskis. Latvju māksla. Glezniecības, grafikas, tēlniecības un lietišķās mākslas attīstības vēsturisks apskats (141.-144. lpp.). Rīga: Valtera un Rapas akc. Sabiedrības izdevums.

Lamberga, Dace. (2004). Jēkabs Kazaks. No: Dace Lamberga. Klasiskais modernisms: Latvijas glezniecība 20. gadsimta sākumā (37.-47. lpp.). Rīga: Neputns.

Lamberga, Dace. (2007). Jēkabs Kazaks (63.-83., 212.-215. lpp.). Rīga: Neputns.

Siliņš, Jānis. (1988). Jēkabs Kazaks. No: Jānis Siliņš. Latvijas māksla. 1915-1940. 1. sēj. (34.-52. lpp.). Stokholma: Daugava.