post_img

Painting "Refugees", 1917, by Painter Jēkabs Kazaks (1895–1920)

“Refugees” (Bēgļi) by Jēkabs Kazaks is the most expressive and monumental depiction of the tragedy of Latvian refugees in painting. Without unnecessary pathos, he produced a narrative about the Latvian people in the First World War in a stark and laconic portrait of a peasant family.

Jēkabs Kazaks 1895-1920. (1925). No: Jānis Dombrovskis. Latvju māksla. Glezniecības, grafikas, tēlniecības un lietišķās mākslas attīstības vēsturisks apskats (141.-144. lpp.). Rīga: Valtera un Rapas akc. Sabiedrības izdevums.

Lamberga, Dace. (2004). Jēkabs Kazaks. No: Dace Lamberga. Klasiskais modernisms: Latvijas glezniecība 20. gadsimta sākumā (37.-47. lpp.). Rīga: Neputns.

Lamberga, Dace. (2007). Jēkabs Kazaks (63.-83., 212.-215. lpp.). Rīga: Neputns.

Siliņš, Jānis. (1988). Jēkabs Kazaks. No: Jānis Siliņš. Latvijas māksla. 1915-1940. 1. sēj. (34.-52. lpp.). Stokholma: Daugava.