post_img

Gleznotāja Ģederta Eliasa (1887–1975) glezna „Pie akas”, ap 1935

Ģederta Eliasa eļļas tehnikā tapusī reālistiskā latviešu lauku sētas aina darbā „Pie akas” ir ne vien unikāla dokumentāla liecība, kas tvērusi latviešu viensētu pirms šīs parādības norieta, bet arī viens no krāsu variācijās daudzveidīgākajiem darbiem. Tā ir fovismam raksturīgās spilgtās un spēcīgu kontrastu bagātas krāsu valodas meistarklase latviešu glezniecībā.

Neilis, Kārlis. (2006). Konrāds Ubāns, Valdemārs Tone un Ģederts Eliass: [atmiņas par latviešu gleznotājiem K. Ubānu (1893-1981), V. Toni (1892-1958) un Ģ. Eliasu (1887-1975)]. No: Kārlis Neilis. Tie trakie gleznotāju gadi: atmiņas par laikabiedriem un Mākslas akadēmiju. Rīga: Neputns.

Osmanis, Aleksis. (1995). Ģederts Eliass. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995.

Siliņš, Jānis. (1988). Ģederts Eliass: [par latviešu gleznotāju]. No: Jānis Siliņš. Latvijas māksla. 1915-1940. 1. sēj. (162.-[172.] lpp.). Stokholma: Daugava.

Slava, Laima (sast.). (2012). Ģederts Eliass. Rīga: Neputns.