post_img

Komponista Jāņa Mediņa (1890–1966) opera „Uguns un nakts”, 1913–1919

Mūzikas drāma “Uguns un nakts”, kuras komponēšana tika iesākta 1913. gada 13. jūlijā, ļāva izpausties gan Jāņa Mediņa (1890–1966) melodiķa talantam, gan arī viņa rakstura mērķtiecībai. Autors bija gatavs pārvarēt visas grūtības, lai topošo partitūru Pirmā pasaules kara gaitās vestu līdzi Sibīrijas ilgstošajā šķērsojumā. Piepalīdzot ārstam Kārlim Ziediņam un strēlniekam Smalkajam, komponists un viņa sieva Olga pārmaiņus nesa smago manuskriptu, kurš pēc tam no Vladivostokas četros mēnešos tika atvests līdz Anglijai un galu galā – līdz pat ilgotajai Latvijai.

Briede-Bulāvinova, Vija. (1975). Latviešu opera: (līdz 1940. g.) (107.-136. lpp.). Rīga: Zinātne.

Briede-Bulāvinova, Vija. (1987). Latviešu operteātris (20.-21., 82., 88., 102., 206. lpp.). Rīga: Zinātne.

Grandaus, Aleksandrs. (1969). Jāņa Mediņa opera „Uguns un nakts”. Palīgs mūzikas klausītājiem. Rīga: Liesma.

Jāņa Mediņa prologs no operas „Uguns un nakts”. (1996). No: Solistu koncerts [videokasete]. Izpilda Pauls Šketris, Ventis Zilberts. Kanāda: Latviešu video studija Kanādā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fvk/77

Kaktiņš, Ādolfs. (1965). Dzīves opera: atmiņu tēlojumi (186.-190. lpp.). [Stokholma]: Daugava.

Kļaviņa, Velga. (1980). Latviešu mūzikas literatūra: mācību līdzeklis LPSR bērnu mūzikas skolu 5. un 6. klašu audzēkņiem (179.-182. lpp.). Rīga: Zvaigzne.

Latvijas Nacionālajai operai – 80 (29.-31. lpp.). (1999). Rīga: LNO.

Latvijas Nacionālā opera = Latvian National Opera (150.-153. lpp). (2000). Rīga: Mantojums; Jumava.

Mediņš, Jānis. ([195-]). Uguns un nakts: [fragmenti no operas]. No: Uguns un nakts; Mīlas uzvara [skaņuplate]. Izpilda Ž. Heine-Vāgnere, Latvijas Simfoniskais orķestris, diriģents pats komponists Jānis Mediņš. [Zviedrija]: Latvian Music. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-2/1810

Mediņš, Jānis. ([1971]). Uguns un nakts: fragmenti no operas [skaņuplate]. Izpilda Ž. Heine-Vāgnere, R. Frinberga, A. Frinbergs un citi, diriģenti E. Tons, R. Glāzups. Rīgā: Мелодия. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-3/2178

Mediņš, Jānis. (1992). Toņi un pustoņi: mana dzīve (101.-119. lpp.). Rīga: Liesma.

Miķelsone, Anita. (2005). Latviešu mūzikas literatūras tēmas [notis] (27.-28. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Operas libretu leksikons (500.-504. lpp.). (2015). Rīga: Jumava.

Torgāns, Jānis. (c2010). Latviešu mūzikas virsotnes: palīglīdzeklis mūzikas vidusskolām latviešu mūzikas literatūras kursā (109.-113. lpp.). Rīga: Zinātne.

Vītoliņš, Jēkabs. ([193-]). Mūzikas vēsture (575.-580. lpp.). Jāzepa Vītola virsredakcijā. Rīga: Grāmatu draugs.

Vītoliņš, Jēkabs. (1973). Mūzikas kritika: izlase 1922-1972 (308.-313. lpp.). Rīga: Liesma.