post_img

Opera "Fire and Night", 1913–1919, by Composer Jānis Mediņš (1890–1966)

Begun in 1913, the musical drama “Fire and Night” (Uguns un nakts) by Jānis Mediņš became an expression of both the composer’s talent as a melodist and his determination. He was ready to overcome all hardship to bring the score with him on a lengthy journey across Siberia during the First World War. With the help of a Latvian doctor and a rifleman, the composer and his wife Olga took turns carrying the heavy manuscript, which then took four months to bring from Vladivostok to England and finally to Latvia.

Briede-Bulāvinova, Vija. (1975). Latviešu opera: (līdz 1940. g.) (107.-136. lpp.). Rīga: Zinātne.

Briede-Bulāvinova, Vija. (1987). Latviešu operteātris (20.-21., 82., 88., 102., 206. lpp.). Rīga: Zinātne.

Grandaus, Aleksandrs. (1969). Jāņa Mediņa opera „Uguns un nakts”. Palīgs mūzikas klausītājiem. Rīga: Liesma.

Jāņa Mediņa prologs no operas „Uguns un nakts”. (1996). No: Solistu koncerts [videokasete]. Izpilda Pauls Šketris, Ventis Zilberts. Kanāda: Latviešu video studija Kanādā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fvk/77.

Kaktiņš, Ādolfs. (1965). Dzīves opera: atmiņu tēlojumi (186.-190. lpp.). [Stokholma]: Daugava.

Kļaviņa, Velga. (1980). Latviešu mūzikas literatūra: mācību līdzeklis LPSR bērnu mūzikas skolu 5. un 6. klašu audzēkņiem (179.-182. lpp.). Rīga: Zvaigzne.

Latvijas Nacionālajai operai – 80 (29.-31. lpp.). (1999). Rīga: LNO.

Latvijas Nacionālā opera = Latvian National Opera (150.-153. lpp). (2000). Rīga: Mantojums; Jumava.

Mediņš, Jānis. ([195-]). Uguns un nakts: [fragmenti no operas]. No: Uguns un nakts; Mīlas uzvara [skaņuplate]. Izpilda Ž. Heine-Vāgnere, Latvijas Simfoniskais orķestris, diriģents pats komponists Jānis Mediņš. [Zviedrija]: Latvian Music. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-2/1810.

Mediņš, Jānis. ([1971]). Uguns un nakts: fragmenti no operas [skaņuplate]. Izpilda Ž. Heine-Vāgnere, R. Frinberga, A. Frinbergs un citi, diriģenti E. Tons, R. Glāzups. Rīga: Мелодия. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-3/2178.

Mediņš, Jānis. (1992). Toņi un pustoņi: mana dzīve (101.-119. lpp.). Rīga: Liesma.

Miķelsone, Anita. (2005). Latviešu mūzikas literatūras tēmas [notis] (27.-28. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Operas libretu leksikons (500.-504. lpp.). (2015). Rīga: Jumava.

Torgāns, Jānis. (c2010). Latviešu mūzikas virsotnes: palīglīdzeklis mūzikas vidusskolām latviešu mūzikas literatūras kursā (109.-113. lpp.). Rīga: Zinātne.

Vītoliņš, Jēkabs. ([193-]). Mūzikas vēsture (575.-580. lpp.). Jāzepa Vītola virsredakcijā. Rīga: Grāmatu draugs.

Vītoliņš, Jēkabs. (1973). Mūzikas kritika: izlase 1922-1972 (308.-313. lpp.). Rīga: Liesma.

Albina, Diāna (1996, 15. nov.). Mediņu dzimta – 3. raidījums. Marijas Mediņas atmiņas par Jāni Mediņu; Jāņa Mediņa skaņdarbi. Latvijas Radio. Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portāls „Diva.lv”.

Ar ģitāru vien nepietiek…: saruna ar mūsu lielāko simfoniķi Jāni Mediņu, kam 9. oktobrī piepildījās 70 gadu. (1960, maijs-jūnijs). Jaunā Gaita, Nr. 27. Izdevuma „Jaunā Gaita” digitālais arhīvs.

Jāņa Mediņa biogrāfija un darbu saraksts. Latvijas Mūzikas informācijas centrs.

Klotiņš, Arnolds. Jānis Mediņš. Nacionālā enciklopēdija.

Mazvērsīte, Daiga. (2017, 7. janv.). Radio arhīvu dārgumi: Pie Radiofona orķestra diriģenta pults − Jānis Mediņš. LSM arhīvs.

Opera, ar kuru atklāja Balto namu: Jāņa Mediņa „Uguns un nakts”. (2018, 24. nov.). LSM arhīvs.

Prologs no Jāņa Mediņa operas „Uguns un nakts”. Dzied Krišjānis Norvelis, klavieres – Inguna Puriņa. Rīga, Sv.Pētera baznīca, 2016. gada 18. novembrī.

Silabriedis, Orests. (2013, 17. nov.). Jāņa Mediņa „Uguns un nakts”, Ivana Fišera Vāgnera mūzikas albums. Latvijas Radio 3. LSM arhīvs.

Uguns un nakts − Opera. (1987, 20. sept.). Latvijas Radio. Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portāls „Diva.lv”.

Uguns un nakts – Prologs operai. (1989, 22. janv.). Latvijas Radio. Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portāls „Diva.lv”.

Vaivode, Gunda. (2017, 28. marts). Jāņa Mediņa opera „Uguns un nakts” − kautiņš Sibīrijā un paslēpta bumba Rīgā. Cikla „100 Latvijas pirmizrādes” ietvaros. Latvijas Radio 3. LSM arhīvs.