post_img

Zemgales līdzenuma ainava

Zemgales līdzenums ir ikoniska Latvijas zemkopības ainava, kuras nozīme Latvijas nācijas dzīvē īpaši tika aktualizēta Latvijas pirmās brīvvalsts laikā. Šī ainava – simboliskā Latvijas „maizes klēts” – raksturo cilvēka darbības formas Latvijas auglīgākajā apgabalā un iemieso gan latviešu literatūrā aprakstīto turīgo zemnieku lielsaimniecību dzīvi, gan modernisma perioda lielos pārkārtojumus, kuri likuši pamatus šodienas Zemgales līdzenuma ainavai. Tā ir ainava, kurai piemīt plašums un varenums, zemes spēks dot un cilvēka spēja izmantot. Šī ainava ir vizuāli izteiksmīga – to veido atvērti un tāli lauku klajumi, kurus ik pa brīdim caurauž augļu dārzi, mājvietu un mežu puduri, ciemi un lauksaimnieciskās ražotnes, alejas un upju ieleju meži.

Dravnieks, Fr. (1932). Lielupe. Jaunais zinātnieks, Nr. 11. Rīga: Valtera un Rapas akciju sabiedrība.

Frīde, J. (1960). Jelgava un tās apkārtne. Jelgava: LĻKJS Jelgavas pilsētas komiteja.

Hagemann, Volker. (2006). Lettland entdecken. Unterwegs im Herzen des Baltikums. Berlin: Trescher Verlag.

Krauja, V. (2018, 17. okt.). Zemgales tīrumi vēstures palos. Saruna ar dzejnieci Inesi Zanderi. LA.LV.

Nikodemus, O., Kļaviņš, M., Krišjāne, Z., Zelčs, V. (red.). (2018). Latvijas Zeme, daba, tauta, valsts. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds.

Ramans, Ģ. (1935). Latvijas teritorijas ģeogrāfiskie reģioni. Folia Geographica V. Latvijas Ģeogrāfijas biedrība.

Rutkis, J. (1960). Latvijas ģeogrāfija. Stokholma: Apgāds Zemgale.

Virza, Ed. (1937, 3. sept.). Zemgales varenums. Brīvā Zeme, Nr. 198.

Virza, Edvards. (2020). Straumēni. Aus dem Lettischen und mit einem Nachwort von Berthold Forssman. Berlin: Guggolz Verlag.