post_img

Rundāles pils, 1736–1740, 1763–1768

18. gadsimtā celtā Rundāles pils ir Latvijas izcilākais baroka un rokoko stila arhitektūras un mākslas piemineklis. Pils komplekss ar parku ir spilgtākais feodālās rezidences piemērs ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijā. Atšķirībā no daudzām Eiropas pilīm, Rundāle ir saglabājusi 18. gadsimta arhitektūras stilistisko viengabalainību. To nav skārušas būtiskas vēlāku laiku pārbūves un modernizācijas. Arī pils apkārtnes ainava Zemgalē kopš 18. gadsimta nav būtiski mainījusies. Pils arhitekts ir Frančesko Bartolomeo Rastrelli (1700–1771).

Ārends, Pēteris. (1940). Valsts vēsturiskā muzeja vadoņi: II. Rundāles pils. Valsts Vēsturiskā muzeja izdevums.

Lancmanis, Imants. (1994). Rundāles pils. Rīga: Zinātne.

Lancmanis, Imants. (2009). Rundāles pils = Rundāle Palace = Schloss Rundāle = Рундальский дворец. Rīga: Jumava.

Lancmanis, Imants. (2012). Rundāles pils. Rundāle: Rundāles pils muzejs.

Lancmanis, Imants. (2015). Rundāles pils = Rundāle Palace. 1. sēj. Rundāle: Rundāles pils muzejs.

Lancmanis, Imants. (2018). Rundāles pils: Pils tuvplānā = Rundāle Palace: The Palace in Close-up. 2. sēj. Rundāle: Rundāles pils muzejs.

Lancmanis, Imants. (2021). Rundāles pils: Restaurācija = Rundāle Palace: Restoration. 3. sēj. [Rundāle]: Rundāles pils muzejs.

Lancmane, Lauma. (2022). Rundāle Palace Park and Gardens. [Bauskas novads]: Rundāle Palace Museum.

Lancmane, Lauma. (2022). Rundāles pils parks un dārzi. [Bauskas novads]: Rundāles pils muzejs.

Rundāle: pils muzejs: kolekcijas = Palace museum: collections = Schlossmuseum: Sammlungen. (2001). [Rīga]: Jumava.