post_img

Rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa (1863–1908) noveles un luga „Indrāni”, 1904

Rūdolfs Blaumanis ir viens no izcilākajiem latviešu rakstniekiem, kura literārajos darbos, īpaši prozā un dramaturģijā, daudzveidīgi un mākslinieciski pārliecinoši atklāts sabiedrības sociālais un psiholoģiskais portrets 19. un 20. gadsimta mijā. Blaumanis uzsvēris latviešu nācijas pašapziņas nostiprināšanos un ekonomiskos centienus, tajā pašā laikā pievēršot pastiprinātu uzmanību tēloto cilvēku individualitātei un personībai, viņu iekšējiem pārdzīvojumiem un izdarītajām izvēlēm. Blaumaņa noveles un luga „Indrāni” uzskatāmi atklāj rakstnieka meistarību literāro darbu sižetu un raksturu izveidē.