post_img

Režisora Leonīda Leimaņa (1910–1974) spēlfilma „Purva bridējs”, 1966

Latvijas kino klasiskais periods, 20. gadsimta 50.–60. gadi, nav iedomājams bez režisora Leonīda Leimaņa filmām, kam raksturīgas pat daudzas Holivudas „zelta laikmeta” (1930.–1950. gadi) pazīmes – romantisks patoss, skaidri zīmēta dramaturģija, liktenīgu kaislību vadīti tēli. Šīs stilistikas spožākā virsotne un Leonīda Leimaņa populārākā filma ir „Purva bridējs”, kuru kinoteātros skatījās simti tūkstošu Latvijas un vairāk nekā 26 miljoni visas toreizējās Padomju Savienības kinoskatītāju.

Leonīds Leimanis: rakstu krājums. (1980). Rīga: Liesma.

Matīsa, Kristīne. (2005). Purva bridējs (1966). No: Kristīne Matīsa. Vecās labās… Latviešu kinoklasikas 50 spožākās pērles (59.-68. lpp.). Rīga: Atēna.

Meklējumi un pretrunas klasikas ekranizējumos. (1989). No: Padomju Latvijas kinomāksla (90.-96. lpp.). Rīga: Liesma.

Naumanis, Normunds. (2005). Purva bridējs. No: Dita Rietuma, Normunds Naumanis. 365 Dienas filmas (248. lpp.). Rīga: Dienas Grāmata.