post_img

Film "The Swamp Treader", 1966, by Director Leonīds Leimanis (1910–1974)

“The Swamp Treader” is a romantic drama included in the canon for its popularity at the time, its leading stars, and its irreverent approach to literary adaptation, signalling in a new era of filmmaking in Soviet Latvia.

Leonīds Leimanis: rakstu krājums. (1980). Rīga: Liesma.

Matīsa, Kristīne. (2005). Purva bridējs (1966). No: Kristīne Matīsa. Vecās labās… Latviešu kinoklasikas 50 spožākās pērles (59.-68. lpp.). Rīga: Atēna.

Meklējumi un pretrunas klasikas ekranizējumos. (1989). No: Padomju Latvijas kinomāksla (90.-96. lpp.). Rīga: Liesma.

Naumanis, Normunds. (2005). Purva bridējs. No: Dita Rietuma, Normunds Naumanis. 365 Dienas filmas (248. lpp.). Rīga: Dienas Grāmata.