post_img

Režisors Pēteris Pētersons (1923–1998) un viņa dzejas teātris, 20. gadsimta 60.–70. gadi

Poētiskais jeb dzejas teātris bija novatorisks virziens, ko režisors Pēteris Pētersons radīja 20. gadsimta 60.–70. gadu Latvijas teātrī. Režisors izveidoja unikālu skatuves valodu, oriģinālā veidā sakausējot dažādus modernisma teātra un drāmas virzienus – eksistenciālismu, absurda un episko teātri. Izmantojot Imanta Ziedoņa, Aleksandra Čaka un Vladimira Majakovska radītos dzejas tēlus, Pēteris Pētersons izrādēs attīstīja jaunu tēlainību. Sarežģītie skatuviskie uzdevumi veicināja iestudējumos iesaistīto Dailes un Jaunatnes teātru aktieru profesionālo izaugsmi. Pētera Pētersona dzejas teātris sabalsojās ar 20. gadsimta vidus un otrās puses novatoriskākajiem Rietumu un Krievijas teātru meklējumiem.