post_img

Dzejnieka un rakstnieka Imanta Ziedoņa (1933–2013) dzejoļu krājumi „Es ieeju sevī”, 1968, un „Taureņu uzbrukums”, 1988, un dzejproza „Epifānijas”, 1. un 2. grāmata, 1971 un 1974

Imants Ziedonis ir viens no latviešu izcilākajiem un populārākajiem 20. gadsimta otrās puses dzejniekiem, publicistiem, īsās prozas, kino scenāriju autoriem, kultūras un sabiedriskiem darbiniekiem. Ievērību guvis gan ar saviem literārajiem darbiem, gan arī ar savu neparasto un spēcīgo personību. Imanta Ziedoņa daiļrade, izteikumi, dzīves stils, paustās idejas joprojām iemanto lielu interesi un rezonansi plašā mūsdienu sabiedrības daļā. Kultūras kanonā dzejnieks iekļuvis ar dzejoļu krājumiem „Es ieeju sevī” un „Taureņu uzbrukums”, kuros pretstatā padomju laika ierastajai dzejas valodai un vēstījumam Imants Ziedonis pievērsās garīgās izaugsmes meklējumiem un personības kā individualitātes attīstības ceļam. Bet epifānijas ir autora jaunradīts īsprozas virziens – esejiska tipa filozofiskas pārdomas un vērojumi par dzīves izpausmju dažādību.