post_img

Latvijas nauda – lats

Latvijas nauda ir Latvijas kultūras zīme, kas simbolizē valsts neatkarību un latvisko piederību, kā arī ir unikāls apritē esošs masu dizaina produkts. Latvijas naudas zīmēs un monētās ir attēloti gan mūsu kultūras tradīcijās sakņoti tēli, simboli un vērtības, gan arī tajās atspoguļojas sava laika vismodernākās tehnoloģijas, materiāli, stilistiskie paņēmieni un grafiskais dizains. Tās kvalitāti un augsto dizainisko vērtību ir nodrošinājusi arvien īpašā Latvijas bankas pievērstā uzmanība naudu uzskatīt par izmērā nelielu mākslas darbu. Latvijas naudu veidojuši tādi nozīmīgi Latvijas dizaineri kā Rihards Zariņš (1869–1939), Imants Žodžiks (1955), Valdis Ošiņš (1958), Gunārs Lūsis (1950), Laimonis Šēnbergs (1947), Guntars Sietiņš (1962) u. c.

Ducmane, Kristīne. (2004). Nauda: [enciklopēdija par savu un svešu naudu Latvijā no seniem laikiem līdz mūsdienām]. Rīga: Zvaigzne.

Ducmane, Kristīne. (2012). Lata atjaunošana. No: Latvijas Bankai XC (222.-234. lpp.). Rīga: Latvijas Banka.

Ducmane, Kristīne. (2013). Naudas laiki Latvijā: no mārkas un vērdiņa līdz latam un eiro. Rīga: Lauku Avīze.

Ducmane, Kristīne, Vēciņš Ēvalds. (1995). Nauda Latvijā = Coins and banknotes in Latvia = Geld in Lettland = Денежные знаки в Латвии. Rīga: Latvijas Banka.

Lata naudas zīmes: 1993-2013. (2014). Rīga: Latvijas Banka.

Nauda ar Latvijas dvēseli. Lats. (2013). Rīga: DD Stils.

Platbārzdis, Aleksandrs. (1971). Latvijas nauda. Stokholma: Daugava.

Vēciņš, Ēvalds. (2000-2009). Nauda Latvijā XX gadsimtā: katalogs: 2 daļās 5 sējumos. Rīga: Zvaigzne ABC.