post_img

Latvian National Currency – the Lats

The Latvian lats was a symbol of independence. Its banknotes and coins were decorated with characters and values that represent our cultural heritage. Not only was the lats a symbol of our culture, but also a celebrated design item. Over the years, Latvia’s top designers were invited to play their part in ensuring that the banknotes and coins were not only functional, but also pieces of art.

Ducmane, Kristīne. (2004). Nauda: [enciklopēdija par savu un svešu naudu Latvijā no seniem laikiem līdz mūsdienām]. Rīga: Zvaigzne.

Ducmane, Kristīne. (2012). Lata atjaunošana. No: Latvijas Bankai XC (222.-234. lpp.). Rīga: Latvijas Banka.

Ducmane, Kristīne. (2013). Naudas laiki Latvijā: no mārkas un vērdiņa līdz latam un eiro. Rīga: Lauku Avīze.

Ducmane, Kristīne, Vēciņš Ēvalds. (1995). Nauda Latvijā = Coins and banknotes in Latvia = Geld in Lettland = Денежные знаки в Латвии. Rīga: Latvijas Banka.

Lata naudas zīmes: 1993-2013. (2014). Rīga: Latvijas Banka.

Nauda ar Latvijas dvēseli. Lats. (2013). Rīga: DD Stils.

Platbārzdis, Aleksandrs. (1971). Latvijas nauda. Stokholma: Daugava.

Vēciņš, Ēvalds. (2000-2009). Nauda Latvijā XX gadsimtā: katalogs: 2 daļās 5 sējumos. Rīga: Zvaigzne ABC.