post_img

Latgales ezeraines ainava

Latgales ezeru ainava jeb Latgales zilo ezeru zeme ir tēlains apzīmējums Latgales augstienei, kuru caurauž liels skaits lielāku vai mazāku ezeru. Starp augstajiem pakalniem tie vijas un lokas pauguraines lejās, virknējoties savdabīgā ezeru rakstā un veidojot Latvijai unikālu ainavu – ledāja veidotās ezeru zemes simbolu. Šai ezeru paugurainei ne tikai piemīt dabas skaistums, kuru aprakstījuši daudzi latgaliešu autori un apbrīnojuši daudzi Latgales apceļotāji, bet tās ģeogrāfiskajam novietojumam bijusi arī nozīmīga loma ainavas kultūrvēsturisko īpatnību veidošanā. Latgales ezerainei dienvidos nav dabiskas ģeomorfoloģiskas robežas, tā iesniedzas Krievijas un Baltkrievijas kaimiņu apgabalos, stiepjas līdz Viļņai un iesniedzas Polijā, tādējādi veidojot būtiskus nosacījumus dažādu kaimiņtautu vēsturiskā saplūšanā un Latgales kultūrainavas veidošanā.

Dunsdorfs, E. (1991). Skaistā Latgale. Latgales vēsturiskās kartes. Melnburna: Kārļa Zariņa fonds.

Gražule, I. (2018, 1. sept.). Smalkā najāda – reta un sena. Diena.

Hagemann, Volker. (2006). Lettland entdecken. Unterwegs im Herzen des Baltikums. Berlin: Trescher Verlag.

Macāns, A. (1935, 1. marts). Latgolas inteliģence tūrisma veicynošonas dorbā. Straume, Nr. 11.

Nikodemus, O., Kļaviņš, M., Krišjāne, Z., Zelčs, V. (red.). (2018). Latvijas Zeme, daba, tauta, valsts. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds.

Ramans, Ģ. (1935). Latvijas teritorijas ģeogrāfiskie reģioni. Folia Geographica V.  Latvijas Ģeogrāfijas biedrība.

Rutkis, J. (1960). Latvijas ģeogrāfija. Stokholma: Apgāds Zemgale.

Skalbe, K. (1930, 1. apr.). Rudzu puķu zemē. Jaunais Cīrulītis, Nr. 4. 

Vindavs, A. (1936, 13. sept.). Latgales ezeri. Kurzemes Vārds, Nr. 208. 

Zvīdris, O. (1969, 4. maijs). Muna dzymtō puse. Dzeive, Nr. 94.