post_img

Arhitektes Martas Staņas (1913–1972) projektētais „Dailes teātris”, 1959–1976

Dailes teātra ēka Rīgā Brīvības ielā 75 ir vērienīgākā 20. gadsimta vidus kultūras būve un spilgts padomju modernisma arhitektūras piemērs. To projektēja Latvijas nozīmīgākā konsekventās modernisma arhitektūras principu arhitekte Marta Staņa kopā ar arhitektiem Imantu Jākobsonu (1934–1993) un Haraldu Kanderu (1927). Ēka ir unikāls internacionālā funkcionālisma arhitektūras paraugs un zīmīga sava laikmeta liecība gan tās ārējā veidolā, gan interjerā.

Banga, Vita. (2007). Arhitekte Marta Staņa: Dailes teātra kolīzijas: [pretdarbība M. Staņas teātra projekta realizācijai]. No: Borisa Vipera piemiņas lasījumi (11.-13. lpp.). [Rīga: b.i.].

Banga, Vita (scenārijs), Slagūne, Dace (režija). (2004). Arhitekte Marta Staņa [videoieraksts]. Rīga: Latvijas Televīzija.

Banga, Vita. (2012). Marta Staņa un Dailes teātra kolīzijas. No: Kristiāna Ābele (sast. un red.). Personība mākslas procesos (198.-212. lpp.). Rīga: Neputns; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds.

Krastiņš, Jānis. (2005). Modernā kustība pēc Otrā pasaules kara. No: Rīgas arhitektūras stili = Architectural styles in Riga = Архитектурные стили Риги (188.-189. lpp.). Rīga: Jumava.

Lejnieks, Jānis. (2013). Dailes teātris. No: Marta Staņa. Vienkārši, ar vērienu (78.-107. lpp.). [Rīga]: Rīgas pilsētas arhitekta birojs; Neputns.

Lejnieks, Jānis. (1995). Marta Staņa (1913-1972). No: Latvijas arhitektūras meistari (214.-225. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.

Zībārte, Ieva. (2011, July/Aug.). Dailes Theatre, Riga: [par ēkas projektēšanu un celtniecību 1959.-1977.g. (arhitekte Marta Staņa)]. A10 New European Architecture Amsterdam, Nr. 40, 62. lpp.