post_img

Daile Theatre, 1959–1976, by Architect Marta Staņa (1913–1972)

A monument to mid-century modernism, Marta Staņa’s striking Daile Theatre is an important cultural venue and one of the most famed buildings on Rīga’s main thoroughfare – Brīvības Street. It is easily recognisable by the stylised flames on its top-level relief.

Banga, Vita. (2007). Arhitekte Marta Staņa: Dailes teātra kolīzijas: [pretdarbība M. Staņas teātra projekta realizācijai]. No: Borisa Vipera piemiņas lasījumi (11.-13. lpp.). [Rīga: b.i.].

Banga, Vita (scenārijs), Slagūne, Dace (režija). (2004). Arhitekte Marta Staņa [videoieraksts]. Rīga: Latvijas Televīzija.

Banga, Vita. (2012). Marta Staņa un Dailes teātra kolīzijas. No: Kristiāna Ābele (sast. un red.). Personība mākslas procesos (198.-212. lpp.). Rīga: Neputns; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds.

Krastiņš, Jānis. (2005). Modernā kustība pēc Otrā pasaules kara. No: Rīgas arhitektūras stili = Architectural styles in Riga = Архитектурные стили Риги (188.-189. lpp.). Rīga: Jumava.

Lejnieks, Jānis. (2013). Dailes teātris. No: Marta Staņa. Vienkārši, ar vērienu (78.-107. lpp.). [Rīga]: Rīgas pilsētas arhitekta birojs; Neputns.

Lejnieks, Jānis. (1995). Marta Staņa (1913-1972). No: Latvijas arhitektūras meistari (214.-225. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.

Zībārte, Ieva. (2011, July/Aug.). Dailes Theatre, Riga: [par ēkas projektēšanu un celtniecību 1959.-1977.g. (arhitekte Marta Staņa)]. A10 New European Architecture Amsterdam, Nr. 40, 62. lpp.