post_img

Arhitektu Konstantīna Pēkšēna (1859–1928) un Eižena Laubes (1880–1967) projektētā Ata Ķeniņa ģimnāzijas ēka Rīgā, Tērbatas ielā 15/17, 1905

Kādreizējās Ata Ķeniņa ģimnāzijas ēka Rīgā, Tērbatas ielā 15/17, ir jūgendstila nacionālā romantisma novirziena spilgtākā publiskā ēka Rīgā. Tās īpašā vērtība ir tas, ka kopš celšanas laika nams nav mainījis savu funkciju un tur joprojām atrodas skola. Ata Ķeniņa ģimnāzijas ēku projektējuši divi spilgti 20. gadsimta pirmās puses latviešu arhitekti Konstantīns Pēkšēns un Eižens Laube.

Grosa, Silvija. (2003). Ata Ķeniņa skolas ēka un nacionālais romantisms Rīgas 20. gs. sākuma arhitektūrā. No: Latvijas māksla tuvplānos (55.-65. lpp.). Rīga: Neputns.

Grosa, Silvija. (2014). [Ķeniņa skolas ēka Tērbatas ielā 15/17]. No: Eduards Kļaviņš u.c. Latvijas mākslas vēsture. 4. sēj: 1890-1915 (531.-534. lpp.). Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds.

Krastiņš, Jānis. (1974). Rīgas arhitektūras stilistiskie novirzieni XX gs. sākumā. No: Pilsētu attīstība un arhitektūra Latvijas PSR = Развитие городов и архитектура в Латвийской ССР (79.-113. lpp.). Rīga.

Krastiņš, Jānis. (1980). Nacionālais romantisms: [par A. Ķeniņa skolas ēku Tērbatas ielā 15/17]. No: Jānis Krastiņš. Jūgendstils Rīgas arhitektūrā (95.-121. lpp.). Rīga: Zinātne.

Krastiņš, Jānis. (1996). [Par A. Ķeniņa skolas ēku Tērbatas ielā 15/17]. No: Jānis Krastiņš. Rīga: Jugendstilmetropole = Art nouveau metropolis = Jūgendstila metropole (252.-253. lpp.). Rīga: Baltika.

Krastiņš, Jānis. (2007). Skola Tērbatas ielā 15/17. No: Jānis Krastiņš. Rīgas jūgendstila ēkas = Art noueau buildings in Riga (314.-315. lpp.). Rīga.