post_img

Ķeniņš' School Building, 1905, at Tērbatas iela 15/17, Rīga, by Architects Konstantīns Pēkšēns (1859–1928) and Eižens Laube (1880–1967)

In the early 20th century, Latvia’s capital enjoyed a remarkable cultural, structural and economic transformation which was dubbed “the miracle of Rīga”. Few places in the city capture that exuberant era more than a unique city centre five-story building at Tērbatas iela 15/17 by Latvian architects Konstantīns Pēkšēns and Eižens Laube.

Grosa, Silvija. (2003). Ata Ķeniņa skolas ēka un nacionālais romantisms Rīgas 20. gs. sākuma arhitektūrā. No: Latvijas māksla tuvplānos (55.-65. lpp.). Rīga: Neputns.

Grosa, Silvija. (2014). [Ķeniņa skolas ēka Tērbatas ielā 15/17]. No: Eduards Kļaviņš u.c. Latvijas mākslas vēsture. 4. sēj: 1890-1915 (531.-534. lpp.). Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds.

Krastiņš, Jānis. (1974). Rīgas arhitektūras stilistiskie novirzieni XX gs. sākumā. No: Pilsētu attīstība un arhitektūra Latvijas PSR = Развитие городов и архитектура в Латвийской ССР (79.-113. lpp.). Rīga.

Krastiņš, Jānis. (1980). Nacionālais romantisms: [par A. Ķeniņa skolas ēku Tērbatas ielā 15/17]. No: Jānis Krastiņš. Jūgendstils Rīgas arhitektūrā (95.-121. lpp.). Rīga: Zinātne.

Krastiņš, Jānis. (1996). [Par A. Ķeniņa skolas ēku Tērbatas ielā 15/17]. No: Jānis Krastiņš. Rīga: Jugendstilmetropole = Art nouveau metropolis = Jūgendstila metropole (252.-253. lpp.). Rīga: Baltika.

Krastiņš, Jānis. (2007). Skola Tērbatas ielā 15/17. No: Jānis Krastiņš. Rīgas jūgendstila ēkas = Art noueau buildings in Riga (314.-315. lpp.). Rīga.