post_img

Dzejnieces un rakstnieces Vizmas Belševicas (1931–2005) dzejoļu krājumi „Gadu gredzeni”, 1969, un „Dzeltu laiks”, 1987, un triloģija „Bille”, 1992–1999

Vizma Belševica ir dzejniece, prozaiķe, publiciste, tulkotāja. Viņas dzeju raksturo jaunrades brīvības un to ierobežojošas varas attiecību atklājums, plašs Eiropas un Latvijas kultūras zīmju izmantojums. Otrs tēmu loks viņas daiļradē saistās ar dabu, dzīvības izpausmēm tajā, kas atgādina par jebkuras sīkākas dzīvas radības lomu un vērtību harmoniskās dabas hierarhijā. Dabai tuvas kultūras (valodas un mākslas) fenomena izpēte veikta, smeļoties latviešu dzīvesziņā, meklējot un atrodot tradīcijā paliekošo, neizzūdošo, tīro – darbīgu, pienākuma apziņas vadītu cilvēku veidotajā pasaulē, zemē, novadā.