post_img

Komponista Imanta Kalniņa (1941) „Ceturtā simfonija”, 1973

Latviešu simfoniskajā mūzikā ir tikai divi piemēri, kad tā pieslēgusies globāliem, visu cilvēci vienojošiem domu un izjūtu viļņiem: Jāņa Ivanova Ceturtā simfonija (“Atlantīda”) un Imanta Kalniņa Ceturtā simfonija (bez programmatiska nosaukuma).

Pirmā – pareģodama Otrā pasaules kara tuvošanos un traģisko galu, otra – aicinādama atraisīties no totalitārā režīma žņaugiem, iedvesmodama būt indivīdiem, būt pašiem savas laimes kalējiem.

Kā tas bijis iespējams, ņemot vērā, ka Im. Kalniņa Ceturtā tapusi padomiskās uzraudzības stindzinātajā 1973. gadā?

Čaklais, Māris. (1998). Imanta simfonijas. Dzimšana un atdzimšana: [arī par 4. simfoniju]. No: Māris Čaklais. Im Ka: Imants Kalniņš laikā un telpā (131.-135. lpp.). Rīga: Jumava.

Grīnfelds, Nils. (1976). Padomju Latvijas mūzika (228.-229. lpp.). Rīga: Liesma.

Kalniņš, Imants. (1974). 4. simfonija [plate]. Rīga: Melodija.

Kalniņš, Imants. ([1976]). Simfonija Nr. 4 [skaņuplate]. Izpilda Latvijas Televīzijas un radio orķestris, diriģents L. Vīgners. [Rīga]: Мелодия. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fs-3/999

Kalniņš, Imants. (1998). 4. simfonija [CD]. Izpilda Liepājas simfoniskais orķestris, diriģents Imants Resnis. Rīga: Remix MM [un] Mikrofona ieraksti. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/3024 (pieejams LNB tīklā)

Kalniņš, Imants. (2009). 4. simfonija [CD disks]. Rīga: Upe TT.

Kārkliņš, Ludvigs. (1990). Simfoniskā mūzika Latvijā: simfoniskie orķestri, diriģenti, mūzika, klausītāji laikabiedru skatījumā: dokumentāla versija (285.-286., 297.-298., 339.-340. lpp.). Rīga: Liesma.

Komponists Imants Kalniņš par Leonīdu Vīgneru [kā viņš diriģēja 4. simfoniju]. (2001). No: Rūta Paula. Maestro Leonīda Vīgnera stāsti un stāsti par Leonīdu Vīgneru (137.-138. lpp.). Rīga: Pētergailis.

Oresta Silabrieža intervija ar Imantu Kalniņu. (2011). No: Mode mainās, klasika paliek (68.-70. lpp.). Rīga: Neputns.

Miķelsone, Anita. (2005). Latviešu mūzikas literatūras tēmas (52.-53. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Rīgas pantomīmas divdesmitā gadskārta. (1976). No: Teātris un dzīve (98. lpp.). Rīga: Liesma.

Torgāns, Jānis. (2010). [Imanta Kalniņa Ceturtā simfonija (1973)]. No: Jānis Torgāns. Latviešu mūzikas virsotnes: palīglīdzeklis mūzikas vidusskolām latviešu mūzikas literatūras kursā (199.-201. lpp.). Rīga: Zinātne.

Zemzare, Ingrīda. (1978). Par žanru mijiedarbību. No: Latviešu mūzika. 13. sējums (29.-30. lpp.). Rīga, Liesma.

Zemzare, Ingrīda. (2000). Ceturtajā simfonijā… No: Ingrīda Zemzare, Guntars Pupa. Jauno mūzika pēc divdesmit gadiem (27.-30. lpp.). Rīga: Jumava.