post_img

Komponista Imanta Kalniņa (1941) „Ceturtā simfonija”, 1973

Izvēle iekļaut Latvijas kultūras kanonā Imanta Kalniņa Ceturto simfoniju droši vien bija nopietnu pārdomu rezultāts. Profesionāļi slavē Kalniņa Trešās simfonijas oriģinalitāti, kompozicionālo slīpējumu un spēku, turpat piesaukts arī Piektās simfonijas vēriens, skaņuraksta saliedējums un metaforisko slāņu piesātinājums. Tomēr simbola jēgu ieguvusi tieši vārdkopa „Imanta Kalniņa Ceturtā simfonija”. Neraugoties uz to, ka simfonijas vērtība balstās tajā, kas tieši un ar kādiem izteiksmes līdzekļiem pateikts pirmajā un otrajā daļā, kamēr pārējās divas drīzāk gan būs svārstību un atkritienu ķēde, gaidot paša fināla nostalģiski triumfējošo motīvu. Protams, ja tas vispār pienāk, jo visu vēl sarežģītāku padara tas, ka simfonijai ir divas versijas. Oriģinālā un cenzūras spiedienam pielāgotā, ar mecosoprāna solo un ar atgriešanos nesalaužamajā sākuma riņķojumā. Un 1970. gadu variants turklāt koncertdzīvē bija klātesošs vēl pavisam nesen.

Čaklais, Māris. (1998). Imanta simfonijas. Dzimšana un atdzimšana: [arī par 4. simfoniju]. No: Māris Čaklais. Im Ka: Imants Kalniņš laikā un telpā (131.-135. lpp.). Rīga: Jumava.

Grīnfelds, Nilss. (1976). Padomju Latvijas mūzika (228.-229. lpp.). Rīga: Liesma.

Kalniņš, Imants. (1974). 4. simfonija [plate]. Rīga: Melodija.

Kalniņš, Imants. ([1976]). Simfonija Nr. 4 [skaņuplate]. Izpilda Latvijas Televīzijas un radio orķestris, diriģents L. Vīgners. [Rīga]: Мелодия. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fs-3/999.

Kalniņš, Imants. (1998). 4. simfonija [CD]. Izpilda Liepājas simfoniskais orķestris, diriģents Imants Resnis. Rīga: Remix MM [un] Mikrofona ieraksti. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/3024 (pieejams LNB tīklā).

Kalniņš, Imants. (2009). 4. simfonija [CD disks]. Rīga: Upe TT.

Kārkliņš, Ludvigs. (1990). Simfoniskā mūzika Latvijā: simfoniskie orķestri, diriģenti, mūzika, klausītāji laikabiedru skatījumā: dokumentāla versija (285.-286., 297.-298., 339.-340. lpp.). Rīga: Liesma.

Komponists Imants Kalniņš par Leonīdu Vīgneru [kā viņš diriģēja 4. simfoniju]. (2001). No: Rūta Paula. Maestro Leonīda Vīgnera stāsti un stāsti par Leonīdu Vīgneru (137.-138. lpp.). Rīga: Pētergailis.

Oresta Silabrieža intervija ar Imantu Kalniņu. (2011). No: Mode mainās, klasika paliek (68.-70. lpp.). Rīga: Neputns.

Miķelsone, Anita. (2005). Latviešu mūzikas literatūras tēmas (52.-53. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Rīgas pantomīmas divdesmitā gadskārta. (1976). No: Teātris un dzīve (98. lpp.). Rīga: Liesma.

Torgāns, Jānis. (2010). [Imanta Kalniņa Ceturtā simfonija (1973)]. No: Jānis Torgāns. Latviešu mūzikas virsotnes: palīglīdzeklis mūzikas vidusskolām latviešu mūzikas literatūras kursā (199.-201. lpp.). Rīga: Zinātne.

Zemzare, Ingrīda. (1978). Par žanru mijiedarbību. No: Latviešu mūzika. 13. sējums (29.-30. lpp.). Rīga, Liesma.

Zemzare, Ingrīda. (2000). Ceturtajā simfonijā… No: Ingrīda Zemzare, Guntars Pupa. Jauno mūzika pēc divdesmit gadiem (27.-30. lpp.). Rīga: Jumava.