post_img

Komponista Jāņa Ivanova (1906–1983) simfonijas, 1933–1983

Jānis Ivanovs uzrakstījis 21 simfoniju. Šīs partitūras aptver laika periodu no 1933. gada līdz 1983. gadam (komponista dzīves izskaņai, un uzreiz jāpiemin, ka pēdējo simfoniju pabeidza Juris Karlsons), tātad veselu pusgadsimtu. Un Latvijas kultūras kanona veidotāju izšķiršanās iekļaut muzikālo vērtību sarakstā visas Jāņa Ivanova simfonijas daudzējādā ziņā ir zīmīga. Šī mūzika uztverama kā laikmeta dzīves atspoguļojums, kā laikmeta gara izpausme, kas reflektē par 20. gadsimta vēstures dramatiskajām norisēm – šeit ir gan 30. gadu Latvijas atmosfēra, gan katastrofas paredzējums un nevienlīdzīgs dialogs ar totalitārismu, gan stagnācijas laika dokumentējums. Kādu no simfonijām grūti izcelt pāri citām – tajās izpaužas monumentāla personība, kura ar savu darbu panāca 20. gadsimta izcilākā latviešu simfoniķa statusu, bet no kuras daudzi ne bez iemesla baidījās. Jāņa Ivanova simfoniskajos opusos izgaismojas gan komponista komplicētais raksturs, gan rūgtas vientulības apjauta.

Ivanovs, Jānis. (1970). Simfonija Nr. 12 [skaņuplate]. Izpilda Latvijas Radio un televīzijas orķestris, diriģents Leonīds Vīgners. Rīga: Мелодия. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-2/1478

Ivanovs, Jānis. (1999). Symphony no. 1: in B flat minor; Latgalian landscapes; Symphony no. 2 in D minor [CD]. Anglija: Campion. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/6225

Ivanovs, Jānis. (2009). Symphony no. 14 „Sinfonia da camera”. No: Senza barriera: Latvian composers at the Warsaw autumn festival [CD]. Polija: Polish Music Information Centre. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/8879

Ivanovs, Jānis. (2013). Jānis Ivanovs – personība. Laikmets: Jāņa Ivanova klaviermūzika un 4. simfonija „Atlantīda” [DVD]. Izpilda Jēkabpils pilsētas simfoniskais orķestris, diriģents Mārtiņš Bergs. Latvija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fdvd/1993