post_img

Komponista Jāņa Ivanova (1906–1983) simfonijas, 1933–1983

Jānis Ivanovs uzrakstījis 21 simfoniju. Šīs partitūras aptver laika periodu no 1933. gada līdz 1983. gadam (komponista dzīves izskaņai, un uzreiz jāpiemin, ka pēdējo simfoniju pabeidza Juris Karlsons), tātad veselu pusgadsimtu. Un Latvijas kultūras kanona veidotāju izšķiršanās iekļaut muzikālo vērtību sarakstā visas Jāņa Ivanova simfonijas daudzējādā ziņā ir zīmīga. Šī mūzika uztverama kā laikmeta dzīves atspoguļojums, kā laikmeta gara izpausme, kas reflektē par 20. gadsimta vēstures dramatiskajām norisēm – šeit ir gan 30. gadu Latvijas atmosfēra, gan katastrofas paredzējums un nevienlīdzīgs dialogs ar totalitārismu, gan stagnācijas laika dokumentējums. Kādu no simfonijām grūti izcelt pāri citām – tajās izpaužas monumentāla personība, kura ar savu darbu panāca 20. gadsimta izcilākā latviešu simfoniķa statusu, bet no kuras daudzi ne bez iemesla baidījās. Jāņa Ivanova simfoniskajos opusos izgaismojas gan komponista komplicētais raksturs, gan rūgtas vientulības apjauta.

Bērziņa, Vizbulīte. (1959). Jāņa Ivanova IV simfonija „Atlantīda”. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Bērziņa, Vizbulīte. (1964). Dzīves simfonija: Jāņa Ivanova daiļrades ceļš. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Ivanovs, Jānis. (1970). Simfonija Nr. 12 [skaņuplate]. Izpilda Latvijas Radio un televīzijas orķestris, diriģents Leonīds Vīgners. Rīga: Мелодия. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-2/1478.

Ivanovs, Jānis. (1999). Symphony no. 1: in B flat minor; Latgalian landscapes; Symphony no. 2 in D minor [CD]. Anglija: Campion. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/6225.

Ivanovs, Jānis. (2009). Symphony no. 14 „Sinfonia da camera”. No: Senza barriera: Latvian composers at the Warsaw autumn festival [CD]. Polija: Polish Music Information Centre. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/8879.

Ivanovs, Jānis. (2013). Jānis Ivanovs − personība. Laikmets: Jāņa Ivanova klaviermūzika un 4. simfonija „Atlantīda” [DVD]. Izpilda Jēkabpils pilsētas simfoniskais orķestris, diriģents Mārtiņš Bergs. Latvija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fdvd/1993.

Kārkliņš, Ludvigs. (1964). Jāņa Ivanova IX simfonija. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Kārkliņš, Ludvigs. (1965). Jāņa Ivanova X simfonija. Rīga: Liesma.

Kārkliņš, Ludvigs. (1973). Simfoniskie darbi latviešu mūzikā. (135.–177. lpp.). Rīga: Liesma.

Kārkliņš, Ludvigs. (1977). Par Jāņa Ivanova daiļradi. No: Latviešu mūzika. XII (143.–157. lpp.). Rīga: Liesma.

Kārkliņš, Ludvigs. (1978). Jāņa Ivanova simfonisms. Rīga: Liesma.

Krastiņš, Valdis. (1966). Jāņa Ivanova V simfonija. Rīga: Liesma.

Krastiņš, Valdis. (1969). Jāņa Ivanova XII simfonija. Rīga: Liesma.

Ļebedeva, Jeļena. (1990). Par Jāņa Ivanova simfonijām un tembra lomu to formveidē. No: Latviešu mūzika. XIX. Rīga: Liesma.

Pečerskis, Pēteris. (1962). Par latviešu padomju simfonismu. No: Latviešu mūzika. II (29.–40. lpp.). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Pelēcis, Georgs. (2005). Jānis Ivanovs, XX simfonija. Rīga: Musica Baltica.

Stumbre, Silvija. (1955). J. Ivanova VI simfonija. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Verners, Arturs, Mediņš, Jānis. (1958). Jāņa Ivanova daiļrade un tās stila raksturīgākās iezīmes. No: Latviešu mūzika I ( 167.–196. lpp.). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Verners, Arturs. (1957). Jāņa Ivanova VIII simfonija. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Vējāns, Andris. (1977). Brīnumainā skaņu pasaule. No: Latviešu mūzika. XII (139.–142. lpp.). Rīga: Liesma.

Vītoliņš, Jēkabs. (1955). Jāņa Ivanova VII simfonija. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.