post_img

The 4th Symphony, 1973, by Composer Imants Kalniņš (1941)

For over half a century, Imants Kalniņš has been one of Latvia’s most prolific and eclectic song writers, creating the soundtrack for the lives of generations of his compatriots. But in his 4th Symphony, he masterfully brought radically different genres together to create one of the most global symphonic works ever produced by a Latvian composer.

Čaklais, Māris. (1998). Imanta simfonijas. Dzimšana un atdzimšana: [arī par 4. simfoniju]. No: Māris Čaklais. Im Ka: Imants Kalniņš laikā un telpā (131.-135. lpp.). Rīga: Jumava.

Grīnfelds, Nilss. (1976). Padomju Latvijas mūzika (228.-229. lpp.). Rīga: Liesma.

Kalniņš, Imants. (1974). 4. simfonija [plate]. Rīga: Melodija.

Kalniņš, Imants. ([1976]). Simfonija Nr. 4 [skaņuplate]. Izpilda Latvijas Televīzijas un radio orķestris, diriģents L. Vīgners. [Rīga]: Мелодия. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fs-3/999.

Kalniņš, Imants. (1998). 4. simfonija [CD]. Izpilda Liepājas simfoniskais orķestris, diriģents Imants Resnis. Rīga: Remix MM [un] Mikrofona ieraksti. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/3024 (pieejams LNB tīklā).

Kalniņš, Imants. (2009). 4. simfonija [CD disks]. Rīga: Upe TT.

Kārkliņš, Ludvigs. (1990). Simfoniskā mūzika Latvijā: simfoniskie orķestri, diriģenti, mūzika, klausītāji laikabiedru skatījumā: dokumentāla versija (285.-286., 297.-298., 339.-340. lpp.). Rīga: Liesma.

Komponists Imants Kalniņš par Leonīdu Vīgneru [kā viņš diriģēja 4. simfoniju]. (2001). No: Rūta Paula. Maestro Leonīda Vīgnera stāsti un stāsti par Leonīdu Vīgneru (137.-138. lpp.). Rīga: Pētergailis.

Oresta Silabrieža intervija ar Imantu Kalniņu. (2011). No: Mode mainās, klasika paliek (68.-70. lpp.). Rīga: Neputns.

Miķelsone, Anita. (2005). Latviešu mūzikas literatūras tēmas (52.-53. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Rīgas pantomīmas divdesmitā gadskārta. (1976). No: Teātris un dzīve (98. lpp.). Rīga: Liesma.

Torgāns, Jānis. (2010). [Imanta Kalniņa Ceturtā simfonija (1973)]. No: Jānis Torgāns. Latviešu mūzikas virsotnes: palīglīdzeklis mūzikas vidusskolām latviešu mūzikas literatūras kursā (199.-201. lpp.). Rīga: Zinātne.

Zemzare, Ingrīda. (1978). Par žanru mijiedarbību. No: Latviešu mūzika. 13. sējums (29.-30. lpp.). Rīga, Liesma.

Zemzare, Ingrīda. (2000). Ceturtajā simfonijā… No: Ingrīda Zemzare, Guntars Pupa. Jauno mūzika pēc divdesmit gadiem (27.-30. lpp.). Rīga: Jumava.