post_img

Die 4. Sinfonie, 1973, des Komponisten Imants Kalniņš (1941)

Seit über einem halben Jahrhundert ist Imants Kalniņš einer der produktivsten und vielseitigsten Komponisten Lettlands, der den Soundtrack für das Leben vieler Generationen seiner Landsleute geschaffen hat. Doch in seiner 4. Sinfonie hat er es meisterhaft verstanden, radikal unterschiedliche Genres zusammenzuführen zu einem der weltweit bedeutendsten sinfonischen Werke, die je von einem lettischen Komponisten geschaffen wurden.

Čaklais, Māris. (1998). Imanta simfonijas. Dzimšana un atdzimšana: [arī par 4. simfoniju]. No: Māris Čaklais. Im Ka: Imants Kalniņš laikā un telpā (131.-135. lpp.). Rīga: Jumava.

Grīnfelds, Nilss. (1976). Padomju Latvijas mūzika (228.-229. lpp.). Rīga: Liesma.

Kalniņš, Imants. (1974). 4. simfonija [plate]. Rīga: Melodija.

Kalniņš, Imants. ([1976]). Simfonija Nr. 4 [skaņuplate]. Izpilda Latvijas Televīzijas un radio orķestris, diriģents L. Vīgners. [Rīga]: Мелодия. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fs-3/999.

Kalniņš, Imants. (1998). 4. simfonija [CD]. Izpilda Liepājas simfoniskais orķestris, diriģents Imants Resnis. Rīga: Remix MM [un] Mikrofona ieraksti. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fcd/3024 (pieejams LNB tīklā).

Kalniņš, Imants. (2009). 4. simfonija [CD disks]. Rīga: Upe TT.

Kārkliņš, Ludvigs. (1990). Simfoniskā mūzika Latvijā: simfoniskie orķestri, diriģenti, mūzika, klausītāji laikabiedru skatījumā: dokumentāla versija (285.-286., 297.-298., 339.-340. lpp.). Rīga: Liesma.

Komponists Imants Kalniņš par Leonīdu Vīgneru [kā viņš diriģēja 4. simfoniju]. (2001). No: Rūta Paula. Maestro Leonīda Vīgnera stāsti un stāsti par Leonīdu Vīgneru (137.-138. lpp.). Rīga: Pētergailis.

Oresta Silabrieža intervija ar Imantu Kalniņu. (2011). No: Mode mainās, klasika paliek (68.-70. lpp.). Rīga: Neputns.

Miķelsone, Anita. (2005). Latviešu mūzikas literatūras tēmas (52.-53. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Rīgas pantomīmas divdesmitā gadskārta. (1976). No: Teātris un dzīve (98. lpp.). Rīga: Liesma.

Torgāns, Jānis. (2010). [Imanta Kalniņa Ceturtā simfonija (1973)]. No: Jānis Torgāns. Latviešu mūzikas virsotnes: palīglīdzeklis mūzikas vidusskolām latviešu mūzikas literatūras kursā (199.-201. lpp.). Rīga: Zinātne.

Zemzare, Ingrīda. (1978). Par žanru mijiedarbību. No: Latviešu mūzika. 13. sējums (29.-30. lpp.). Rīga, Liesma.

Zemzare, Ingrīda. (2000). Ceturtajā simfonijā… No: Ingrīda Zemzare, Guntars Pupa. Jauno mūzika pēc divdesmit gadiem (27.-30. lpp.). Rīga: Jumava.