post_img

Komponista Raimonda Paula (1936) dziesmas

Raimonds Pauls (1936) ir izcilākais Latvijas komponists populārās mūzikas jomā, vienlaikus palikdams cieši saistīts ar akadēmiskajām vērtībām, kuras apgūtas E. Dārziņa mūzikas skolā (1946–1953) un Latvijas Valsts konservatorijā (1953–1958). Ieguvis spožu un pilnasinīgu pianista izglītību, R. Pauls paralēli izgājis savas “universitātes”, spēlējot klavierpavadījumus vingrošanas stundās, deju vakaros, ballītēs, iekļaujoties arī 50. gadu pirmajos padomju džeza un vieglās mūzikas kolektīvos. Tādējādi apgūts visplašākais repertuārs, kura muzikālo fragmentu atskaņas nogulst jaunā pianista atmiņas dzīlēs, spējot savienoties jaunos skaņu rakstos un turpmākajos gados veidojot neticami bagātīgu melodiju kaleidoskopu. Kopā ar kursabiedru Egilu Švarcu R.  Pauls izveido pirmo profesionālo latviešu estrādes/džeza ansambli – radiofona sekstetu (1956) un kļūst par vienu no latviešu estrādes dziesmas pionieriem.

Tieši dziesmas žanrs kļuvis par Raimonda Paula iecienītāko izteiksmes veidu – kopumā sacerēts vairāk nekā 800 dziesmu, kuras skan kā Dziesmu svētkos, tā mājas viesībās; to lielākā daļa ir ļoti mīļa un tuva latviešu tautai.