2019. gada 02. janvāris

Rakstnieces Vizmas Belševicas dzejoļu krājumam „Gadu gredzeni” – 50

Rakstnieces Vizmas Belševicas (1931–2005) dzejoļu krājums „Gadu gredzeni” (1969) bija ievērojams Latvijas kultūras dzīves notikums, jo autore filozofiskā perspektīvā parādīja mākslinieka un patiesības attiecību varas priekšā, atmetot tolaik obligātās, padomju varas noteiktās, sociālistiskā reālisma estētikas prasības. Krājumā publicēti divdesmit astoņi iepriekš aizliegti un deviņpadsmit pavisam jauni dzejoļi.