post_img

Komponistes Lūcijas Garūtas (1902–1977) kantāte tenoram, baritonam, korim un ērģelēm „Dievs, Tava zeme deg!”, 1943

Lūcijai Garūtai bija lemts dramatisks liktenis. Viņa vairākkārt pārdzīvoja tuvu cilvēku traģisku zaudējumu, vairākus no viņas lielajiem, nozīmīgajiem darbiem okupācijas vara aizliedza, un var minēt, ka tikai personisku un profesionālu ienaidnieku trūkums komponistes neparasti smalkjūtīgā rakstura dēļ viņu paglāba no deportācijas un nāves izsūtījumā; tāpat arī Garūtai negāja secen nicinošā attieksme pret jebkuru latviešu autoru, kurš uzdrošinājies radīt jaundarbu operas žanrā – viņas opera „Sudrabotais putns” pirmizrādi gaida vēl tagad. Taču Lūcijai Garūtai bija lemts arī laimīgs liktenis. Savulaik aizliegto komponistes klavierkoncertu spēlē aizvien no jauna, pianisti atceras arī par Garūtas skaņdarbiem klavierēm solo, repertuārā atrodas viņas vokālā un instrumentālā kamermūzika. Viņa saglabāja humānus ideālus arī okupācijas režīma apstākļos, par ko liecina, piemēram, oratorija „Dzīvā kvēle”, komponiste, rakstot kantāti „Viņš lido”, spēja saskatīt cilvēka gara triumfu arī drūmajā padomju realitātē, bet kantāti „Pavasara vējos” vēl pavisam nesen atskaņoja 2018. gada Dziesmu svētku vokāli simfoniskās mūzikas koncertā.

Eglītis, Andrejs. ([19–]). Baltijas jūras krastā [skaņuplate]. Andreja Eglīša dzejoļi autora skandējumā ar komponistes L. Garūtas „Dievs, Tava zeme deg” akordiem. Stokholma: Ilgtonis. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-1/1276.

Eglītis, Andrejs. (1948). Dievs, tava zeme deg: kantāte [teksts]. Ilustrējis Juris Soikans. Dānija: I. Reitmanis.

Eglītis, Andrejs (teksts), Garūta, Lūcija (mūzika), Rīgas kamerkoris Ave sol. (2007). Dievs, Tava zeme deg! Rīga: Valters un Rapa. Grāmatā ir „Dievs, Tava zeme deg!” teksts latviešu, angļu, franču, itāliešu, japāņu, spāņu un vācu val.

Garūta, Lūcija. (1982). Dievs, Tava zeme deg! [skaņuplate]. Izpilda Mariss Vētra, Ādolfs Kaktiņš, Teodora Reitera koris, pie ērģelēm Lūcija Garūta, diriģents Teodors Reiters. [Hamburga]: Raiņa un Aspazijas fonds. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-3/3772.

Garūta, Lūcija. (2008). Dievs, Tava zeme deg! [DVD]. Izpilda Egils Siliņš, Jānis Sproģis, Aivars Kalējs, kamerkoris „Ave Sol”, diriģents Imants Kokars. Rīga: SIA 321. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fdvd/137.

Grāvītis, Oļģerts. (1985). Materiāli komponistes radošās personības izgaismojumam. No: Latviešu mūzika ’85 (146.-161. lpp.). Rīga: Liesma.

Kur 1945. gadā izskanēja kantāte „Dievs, Tava zeme deg!”? (1999). No: Tava labākā grāmata par Latviju. 4. sējums (147.-148. lpp.). Rīga: Izdevniecība Aplis.

Miķelsone, Anita. (2005). 20. gadsimta sākumā dzimušie latviešu komponisti – Jāzepa Vītola audzēkņi Latvijas Konservatorijā. Lūcija Garūta. No: Anita Miķelsone. Latviešu mūzikas literatūras tēmas (30.-33. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Padomju Latvijas mūzikas darbinieki: [krājums] (164.-167. lpp.). (1965). Rīga: Liesma.

Stumbre, Silvija. (1969). Zvaigznes un zeme: Lūcija Garūta dzīves un daiļrades gaitā. Rīga: Liesma.

Vētra, Mariss. (1954). Karaļa viesi. Bēgļa atmiņas (122.-129. lpp.). [B.v.]: Grāmatu draugs.