post_img

Cantata for Tenor, Baritone, Choir, and Organ "God, Your Land Is Burning!", 1943, by Composer Lūcija Garūta (1902–1977)

Lūcija Garūta’s cantata “God, Your Land Is Burning!” (Dievs, Tava zeme deg!) was composed under dramatic circumstances, as the Soviet Army was drawing closer to Rīga and its second occupation of Latvia was imminent. The premiere took place on 15 March 1944 in the Old St. Gertrude Church, which was filled to capacity and the crowd of listeners flowing out into the street. The author of the lyrics, poet Andrejs Eglītis (1912−2006) had to listen, standing by the door and squeezed by the dense crowd. For many of the listeners, including Eglītis, this was one the last concerts in Rīga, as shortly after they began their long and arduous journey west as refugees.

Eglītis, Andrejs. ([19–]). Baltijas jūras krastā [skaņuplate]. Andreja Eglīša dzejoļi autora skandējumā ar komponistes L. Garūtas „Dievs, Tava zeme deg” akordiem. Stokholma: Ilgtonis. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-1/1276.

Eglītis, Andrejs. (1948). Dievs, tava zeme deg: kantāte [teksts]. Ilustrējis Juris Soikans. Dānija: I. Reitmanis.

Eglītis, Andrejs (teksts), Garūta, Lūcija (mūzika), Rīgas kamerkoris Ave sol. (2007). Dievs, Tava zeme deg! Rīga: Valters un Rapa. Grāmatā ir „Dievs, Tava zeme deg!” teksts latviešu, angļu, franču, itāliešu, japāņu, spāņu un vācu val.

Garūta, Lūcija. (1982). Dievs, Tava zeme deg! [skaņuplate]. Izpilda Mariss Vētra, Ādolfs Kaktiņš, Teodora Reitera koris, pie ērģelēm Lūcija Garūta, diriģents Teodors Reiters. [Hamburga]: Raiņa un Aspazijas fonds. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-3/3772.

Garūta, Lūcija. (2008). Dievs, Tava zeme deg! [DVD]. Izpilda Egils Siliņš, Jānis Sproģis, Aivars Kalējs, kamerkoris „Ave Sol”, diriģents Imants Kokars. Rīga: SIA 321. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, Fdvd/137.

Grāvītis, Oļģerts. (1985). Materiāli komponistes radošās personības izgaismojumam. No: Latviešu mūzika ’85 (146.-161. lpp.). Rīga: Liesma.

Kur 1945. gadā izskanēja kantāte „Dievs, Tava zeme deg!”? (1999). No: Tava labākā grāmata par Latviju. 4. sējums (147.-148. lpp.). Rīga: Izdevniecība Aplis.

Miķelsone, Anita. (2005). 20. gadsimta sākumā dzimušie latviešu komponisti – Jāzepa Vītola audzēkņi Latvijas Konservatorijā. Lūcija Garūta. No: Anita Miķelsone. Latviešu mūzikas literatūras tēmas (30.-33. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Padomju Latvijas mūzikas darbinieki: [krājums] (164.-167. lpp.). (1965). Rīga: Liesma.

Stumbre, Silvija. (1969). Zvaigznes un zeme: Lūcija Garūta dzīves un daiļrades gaitā. Rīga: Liesma.

Vētra, Mariss. (1954). Karaļa viesi. Bēgļa atmiņas (122.-129. lpp.). [B.v.]: Grāmatu draugs.