post_img

Gleznotāja Johana Valtera (1869–1932) glezna „Peldētāji zēni”, ap 1900

Impresionisma glezniecības vēsturnieki īpaši saliedējošu lomu virziena tapšanā Francijā uz 19. gadsimta 70. gadu sliekšņa piedēvē atspulgu klātas ūdens virsmas vērojumiem. Gadsimta ceturksni vēlāk impresionisma atklājumi sāka atbalsoties Latvijas jauno mākslinieku darbos, apvienodamies ar jūgendstila abstrahējošās stilizācijas tendenci. Viņu vidū ūdens virsmas motīvi visvairāk nodarbināja muzikāli apdāvināto gleznotāju Johanu Valteru (Johann Walter), kurš iespaidu ņirbā meklēja ritmu un saskaņu, radīdams melodiska viegluma ilūziju Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) gleznās “Viļņojošs ūdens” (ap 1898), “Pīles” (1898) un “Jūrmala” (“Rāma jūra”, ap 1900), kā arī citos darbos.

Ābele, Kristiāna. (2003). „Peldētāji zēni” Jāņa Valtera glezniecībā. No: Kristiāna Ābele (sast.). Latvijas māksla tuvplānos (66.-79. lpp.). Rīga: Neputns.

Ābele, Kristiāna. (2009). Johans Valters. Rīga: Neputns.

Ābele, Kristiāna. (2014). Johans Valters = Johann Walter. Rīga: Neputns.

Kačalova, Tatjana. (2004). Latviešu ainavu glezniecība gadsimtu mijā (1890-1915) (123.-124. lpp.). Rīga: Zinātne.

Kļaviņš, Eduards. Tēlotāja māksla. No: Eduards Kļaviņš (sast.) Latvijas mākslas vēsture. 4. sēj.: 1890-1915 (190.-193., 226.-235., 272.-279. lpp.). Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds.

Siliņš, Jānis. (1980). Jānis Valters. No: Jānis Siliņš. Latvijas māksla. 1800-1914. 2. sēj. (129.-146. lpp.). Stokholma: Daugava.

Zwischen Baltikum und Berlin: der Maler Johann Walter-Kurau (1869-1932) als Künstler und Lehrer = Starp Baltiju un Berlīni: gleznotājs Johans Valters-Kūravs (1869-1932) kā mākslinieks un skolotājs = Между Балтикой и Берлином: художник Иоганн Вальтер-Курау (1869-1932) как живописец и педагог. (2009). Halle: Mitteldeutscher Verlag.