post_img

Gleznotāja Johana Valtera (1869–1932) glezna „Peldētāji zēni”, ap 1900

Gleznotāja Johana Valtera ap 1900. gadu tapusī glezna „Peldētāji zēni” ir izjustākais un delikātākais latviešu plenēra glezniecības paraugs 19.−20. gadsimta mijā. Ar gaismēnām panāktā vizošā noskaņa liek gleznā attēloto ikdienišķo ainu uztvert kā brīnumu, kas radies mākslinieka acu priekšā. Zēnu stāvus aptver ar gaismu pielieta ūdens ņirboņa, un radītā noskaņa it kā sniedzas ārpus uzgleznotā robežām, liekot skatītājam nojaust ko lielāku un tālāku.

Ābele, Kristiāna. (2003). „Peldētāji zēni” Jāņa Valtera glezniecībā. No: Kristiāna Ābele (sast.). Latvijas māksla tuvplānos (66.-79. lpp.). Rīga: Neputns.

Ābele, Kristiāna. (2009). Johans Valters. Rīga: Neputns.

Ābele, Kristiāna. (2014). Johans Valters = Johann Walter. Rīga: Neputns.

Kačalova, Tatjana. (2004). Latviešu ainavu glezniecība gadsimtu mijā (1890-1915) (123.-124. lpp.). Rīga: Zinātne.

Kļaviņš, Eduards. Tēlotāja māksla. No: Eduards Kļaviņš (sast.) Latvijas mākslas vēsture. 4. sēj.: 1890-1915 (190.-193., 226.-235., 272.-279. lpp.). Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds.

Siliņš, Jānis. (1980). Jānis Valters. No: Jānis Siliņš. Latvijas māksla. 1800-1914. 2. sēj. (129.-146. lpp.). Stokholma: Daugava.

Zwischen Baltikum und Berlin: der Maler Johann Walter-Kurau (1869-1932) als Künstler und Lehrer = Starp Baltiju un Berlīni: gleznotājs Johans Valters-Kūravs (1869-1932) kā mākslinieks un skolotājs = Между Балтикой и Берлином: художник Иоганн Вальтер-Курау (1869-1932) как живописец и педагог. (2009). Halle: Mitteldeutscher Verlag.