post_img

Painting "Bathing Boys", ca. 1900, by Painter Johann Walter (1869–1932)

Johann Walter (also Jānis Valters, Johans Valters, Johann Walter-Kurau), one of the most brilliant colourists and admirers of Impressionism in Latvian art, was particularly interested in the play of light and reflections on water. A talented musician, he sought rhythm and harmony in painting as well, creating a sense of melodic lightness in his “Bathing Boys” (Peldētāji zēni) as well as in other water-themed paintings.

Ābele, Kristiāna. (2003). „Peldētāji zēni” Jāņa Valtera glezniecībā. No: Kristiāna Ābele (sast.). Latvijas māksla tuvplānos (66.-79. lpp.). Rīga: Neputns.

Ābele, Kristiāna. (2009). Johans Valters. Rīga: Neputns.

Ābele, Kristiāna. (2014). Johans Valters = Johann Walter. Rīga: Neputns.

Kačalova, Tatjana. (2004). Latviešu ainavu glezniecība gadsimtu mijā (1890-1915) (123.-124. lpp.). Rīga: Zinātne.

Kļaviņš, Eduards. Tēlotāja māksla. No: Eduards Kļaviņš (sast.) Latvijas mākslas vēsture. 4. sēj.: 1890-1915 (190.-193., 226.-235., 272.-279. lpp.). Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds.

Siliņš, Jānis. (1980). Jānis Valters. No: Jānis Siliņš. Latvijas māksla. 1800-1914. 2. sēj. (129.-146. lpp.). Stokholma: Daugava.

Zwischen Baltikum und Berlin: der Maler Johann Walter-Kurau (1869-1932) als Künstler und Lehrer = Starp Baltiju un Berlīni: gleznotājs Johans Valters-Kūravs (1869-1932) kā mākslinieks un skolotājs = Между Балтикой и Берлином: художник Иоганн Вальтер-Курау (1869-1932) как живописец и педагог. (2009). Halle: Mitteldeutscher Verlag.