post_img

Painted Landscapes "Spring Waters (Maestoso)", ca. 1910, "Winter", ca. 1910, and "In the Spring (Springtide)", 1933–1934, by Painter Vilhelms Purvītis (1872–1945)

The nature featured in Vilhelms Purvītis’ paintings “Spring Waters (Maestoso)” (Pavasara ūdeņi (Maestoso)), “Winter” (Ziema), and “In the Spring (Springtide)” (Pavasarī (Ziedonis)) is a typical Latvian landscape at different times of the year. With these paintings, Purvītis laid the foundation for Latvian landscape painting.

Balodis, F. (1939). Vilhelms Purvītis. Rīga: Senatne un Māksla.

Kļaviņš, Eduards. (2014). Vilhelms Purvītis. Rīga: Neputns.

Kļaviņš, Eduards. (2014). Vilhelms Purvītis un viņa gleznas. No: Eduards Kļaviņš (sast.). Latvijas mākslas vēsture. 4. sēj.: 1890-1915 (208.-215., 247.-254. lpp.). Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds.

Profesors Vilhelms Purvītis 1872. (1925). No: Jānis Dombrovskis. Latvju māksla. Glezniecības, grafikas, tēlniecības un lietišķās mākslas attīstības vēsturisks apskats (49.-55. lpp.). Rīga: Valtera un Rapas akc. Sabiedrības izdevums.

Siliņš, Jānis. (1980). Vilhelms Purvītis. No: Jānis Siliņš. Latvijas māksla. 1800-1914. 2. sēj. (94.-128. lpp.). Stokholma: Daugava.

Vilhelms Purvītis, 1872-1945. (2000). Rīga: Jumava.