post_img

Etnogrāfiskais sēdeklis – stulpiņš, 17.–21. gadsimts

Par stulpiņu dēvē pavisam vienkāršu sēdekli, kura pamatā ir jau dabā atrasts piemēroti izliekts koka zars vai sakne, kas veido krēsla sēžamo virsmu un iespējams arī atzveltni. Šī vienkāršā sēdmēbele ir apliecinājums seno latviešu zemnieku spējai dabā saskatīt sev lietderīgo un, to minimāli papildinot, radīt mājas sadzīvei nepieciešamus priekšmetus.

Ārends, P. (1931). Kā latvieši senāk istabas iekārtojuši un apgaismojuši: latviešu istablietas (sols, krēsls, galds un gulta). No: R. Klaustiņš (sast.). Latvju tautas dainas. 8. sēj. (40.-43. lpp.). Rīga: Literatūra.

Bielenstein, August. (1918). Die Holzgeräte der Letten. No: August Bielenstein. Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten. Ein Beitrag zur Etnographie, Culturgeschichte und Archaeologie der Volker Russlands im Westgebiet. Zweiter Teil (225.-243. lpp.). Petrograd.

Cimermanis, Saulvedis. (1969). Sēdekļi. No: S. Cimermanis. Latviešu tautas dzīves pieminekļi: celtnes un to iekārta (124.-126. lpp.). Rīga: Zinātne.

Cimermanis, S.  (1961). Celtniecība. Koka un metāla izstrādājumi: XIX-XX gs. No: Latviešu tautas māksla: [materiālu krājums]. 1. sēj. (43., 101., 104. lpp.). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Emsiņš, Juris, Āboliņa, Lāsma. (2020). Latviešu koka krēsli. Rīga: Madris.

Izstāde „Mēs – krēslos” Rīgas Kongresu namā un Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejā. (2015). No: Tija Auziņa. Bildes: mūzikas un mākslas festivāls: mākslas albums (136.-146. lpp.). Rīga: Bilžu birojs.

Jaunzems, J. (1973). Kurzemes sēta: [dzīvojamās ēkas… krēsli, krāģi (stulpiņi)… utt.]. No: Red. Z. Liģers, A. Dzērvīte, R. Legzdiņš. Latvju raksti = Ornament letton: tautas māksla tērpos, audumos, būvēs utt. pēc materiāliem valsts un privātos krājumos. 3. sej. (171.-173., 279., 296., 297. lpp.). [Eutīna]: Andreja Ozoliņa apgāds.

Mājlietas. (1931). No: Ernests Brastiņš. Latvija, viņas dzīve un kultūra (104.-105. lpp.). Rīga: Grāmatu Draugs.

RIJADA: Rihards Funts: 1. Dogie multifunctional furniture. (2008). No: Desire: the shape of things to come (182. lpp.). Berlin: Gestalten.

Sēdekļi. (1935). No: Latvju raksti = Ornament letton. 3. sējums. Lauku celtniecība, istablietas, trauki, u.c. (255.-281. lpp.). Rīga: Valsts papīru spiestuves izdevums.

Sols un krēsls. (2004). No: Mārtiņš Kuplais. Latvieša sēta: [enciklopēdija par latvieša dzīvi savā sētā] (26. lpp). Rīga: Zvaigzne ABC.

Žeikare, A. (1988). Zemnieku mēbeles Liepājas rajonā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. No: Latvijas PSR vēstures un kultūras pieminekļi (171.-173. lpp.). Rīga: Zinātne.