post_img

The Ethnographic Seat Stulpiņš, 17th−21st Century

Stulpiņš is a simple seat or chair made out of a tree root or twisted branch. The backrest and seat, and sometimes even a leg, is fashioned from one solid piece of wood. The remaining legs are then added to complete it. According to a Canadian American architect, professor and writer Witold Rybczynski, who wrote the book “Now I Sit Me Down” (2016) about the history of the chair, what we choose to sit on says a great deal about our tastes and values. Stulpiņš is an example of the resourcefulness, thrift, and affinity to nature common to Latvian culture. It is a piece of furniture that typifies the clever use of natural materials in creating necessary items for everyday life.

Ārends, P. (1931). Kā latvieši senāk istabas iekārtojuši un apgaismojuši: latviešu istablietas (sols, krēsls, galds un gulta). No: R. Klaustiņš (sast.). Latvju tautas dainas. 8. sēj. (40.-43. lpp.). Rīga: Literatūra.

Bielenstein, August. (1918). Die Holzgeräte der Letten. No: August Bielenstein. Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten. Ein Beitrag zur Etnographie, Culturgeschichte und Archaeologie der Volker Russlands im Westgebiet. Zweiter Teil (225.-243. lpp.). Petrograd.

Cimermanis, Saulvedis. (1969). Sēdekļi. No: S. Cimermanis. Latviešu tautas dzīves pieminekļi: celtnes un to iekārta (124.-126. lpp.). Rīga: Zinātne.

Cimermanis, S.  (1961). Celtniecība. Koka un metāla izstrādājumi: XIX-XX gs. No: Latviešu tautas māksla: [materiālu krājums]. 1. sēj. (43., 101., 104. lpp.). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Emsiņš, Juris, Āboliņa, Lāsma. (2020). Latviešu koka krēsli. Rīga: Madris.

Izstāde „Mēs – krēslos” Rīgas Kongresu namā un Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejā. (2015). No: Tija Auziņa. Bildes: mūzikas un mākslas festivāls: mākslas albums (136.-146. lpp.). Rīga: Bilžu birojs.

Jaunzems, J. (1973). Kurzemes sēta: [dzīvojamās ēkas… krēsli, krāģi (stulpiņi)… utt.]. No: Red. Z. Liģers, A. Dzērvīte, R. Legzdiņš. Latvju raksti = Ornament letton: tautas māksla tērpos, audumos, būvēs utt. pēc materiāliem valsts un privātos krājumos. 3. sej. (171.-173., 279., 296., 297. lpp.). [Eutīna]: Andreja Ozoliņa apgāds.

Mājlietas. (1931). No: Ernests Brastiņš. Latvija, viņas dzīve un kultūra (104.-105. lpp.). Rīga: Grāmatu Draugs.

RIJADA: Rihards Funts: 1. Dogie multifunctional furniture. (2008). No: Desire: the shape of things to come (182. lpp.). Berlin: Gestalten.

Sēdekļi. (1935). No: Latvju raksti = Ornament letton. 3. sējums. Lauku celtniecība, istablietas, trauki, u.c. (255.-281. lpp.). Rīga: Valsts papīru spiestuves izdevums.

Sols un krēsls. (2004). No: Mārtiņš Kuplais. Latvieša sēta: [enciklopēdija par latvieša dzīvi savā sētā] (26. lpp). Rīga: Zvaigzne ABC.

Žeikare, A. (1988). Zemnieku mēbeles Liepājas rajonā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. No: Latvijas PSR vēstures un kultūras pieminekļi (171.-173. lpp.). Rīga: Zinātne.