post_img

Rakstnieku Reiņa Kaudzītes (1839–1920) un Matīsa Kaudzītes (1848–1926) romāns „Mērnieku laiki”, 1879

Matīsa un Reiņa Kaudzīšu sarakstītie „Mērnieku laiki” (1879) ir pirmais romāns latviešu literatūrā. „Mērnieku laiki” ir viens no mākslinieciski nozīmīgākajiem reālisma prozas sasniegumiem latviešu rakstniecībā, kas spēcīgi ietekmējis turpmāko latviešu romānu attīstību. Taču romānam nav tikai literatūrvēsturiska nozīme – tajā sniegtais latviešu lauku iedzīvotāju raksturojums un detalizēti aprakstītie sadzīves ieradumi un sociālās norises padara „Mērnieku laikus” arī par vērtīgu kultūrvēsturisku un etnogrāfisku liecību.

Anspaks, A. (1979). Brāļu Kaudzīšu dzīves un darba vietas. Rīga: Liesma.

Birkerts, A. (1924). Humoristiskais un satīriskais elements „Mērnieku laikos”. No: A. Birkerts. Kopoti raksti. 5. sēj. (106.-117. lpp.). Rīga: A. Raņķa apg.

Čakars, O. (1968). Brāļu Kaudzīšu „Mērnieku laiki” – pirmais reālistiskais romāns latviešu literatūrā. Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte. R.: Zinātne.

Dunsdorfs, E. (1980). Mērnieku laiku vēsturiskais fons: [par brāļu Kaudzīšu romānu]. No: Arhīvs. 20. sēj. (17.-40. lpp.). Melburna: [Austrālijas Latviešu centrālais archīvs].

Ērmanis, P. (1958). Piezīmes par „Mērnieku laikiem”. No: R. Kaudzītes, M. Kaudzītes. Mērnieku laiki (523.-531. lpp.). Kopenhāgena: Imanta.

Jansons, J. A. (1939). „Mērnieku laiki” literatūrvēsturiskā skatījumā. No: Brāļu Kaudzīšu raksti. 1. sēj. (68.-123. lpp.). Kārļa Egles sakopojums un redakcija; [Oskara Norīša ilustrācijas]. Rīga: Literatūra.

Johansons, Andrejs. ([2001]). [Par brāliem Kaudzītēm un viņu romāna „Mērnieku laiki” personāža prototipiem]. No: Andrejs Johansons. Visi Rīgas nami skan (200.-[206.] lpp.). [Rīga]: Daugava.

Kalniņš, Jānis. (1991). Kalna Kaibēni: brāļu Kaudzīšu dzīves romāns. Rīga: Liesma.

Kaudzīte, M. (1994). Par „Mērnieku laiku” izcelšanos. No: M. Kaudzīte. Atmiņas no tautiskā laikmeta (479.-493. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.

Kince, Velga. ([2008]). „Mērnieku laikiem” – 130 gadu. No: Velga Kince. Daba un vēsture, 2009 (149.-151. lpp.). Sast. Zaiga Kipere. [Rīga]: Zinātne.

Klaustiņš, Roberts. (1926). „Mērnieku laiki” kā sadzīves romāns: estētisks un kultūrvēsturisks apcerējums. Rīga: Rīgas Latviešu Biedrības Derīgu Grāmatu Nodaļa.

Reinis un Matīss Kaudzītes: rakstnieki, skolotāji, sabiedriski un kultūras darbinieki. (2006). No: 100 Latvijas personību (28.-29. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.]. T.p. angļu val. grām.: A Hundred Great Latvians (24.-25. lpp.). (2006). Rīga: Nacionālāis apg.

Zariņš, J. ([2000]). Kas bija „Mērnieku laiku” un „Izjuriešu” autors?. [Saldus]: Signe.