post_img

The Novel "The Time of the Land Surveyors", 1879, by Writers Reinis Kaudzīte (1839–1920) and Matīss Kaudzīte (1848–1926)

“The Time of the Land Surveyors” (Mērnieku laiki) by brothers Reinis Kaudzīte and Matīss Kaudzīte was the first novel written in the Latvian language and had a powerful impact on the subsequent development of Latvian literature. But beyond its artistic merits, it is also an invaluable social document of a time of great change in the countryside, as Latvians rapidly moved from their traditional agricultural way of life to modern nationhood.

Anspaks, A. (1979). Brāļu Kaudzīšu dzīves un darba vietas. Rīga: Liesma.

Birkerts, A. (1924). Humoristiskais un satīriskais elements „Mērnieku laikos”. No: A. Birkerts. Kopoti raksti. 5. sēj. (106.-117. lpp.). Rīga: A. Raņķa apg.

Čakars, O. (1968). Brāļu Kaudzīšu „Mērnieku laiki” – pirmais reālistiskais romāns latviešu literatūrā. Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte. R.: Zinātne.

Dunsdorfs, E. (1980). Mērnieku laiku vēsturiskais fons: [par brāļu Kaudzīšu romānu]. No: Arhīvs. 20. sēj. (17.-40. lpp.). Melburna: [Austrālijas Latviešu centrālais archīvs].

Ērmanis, P. (1958). Piezīmes par „Mērnieku laikiem”. No: R. Kaudzītes, M. Kaudzītes. Mērnieku laiki (523.-531. lpp.). Kopenhāgena: Imanta.

Jansons, J. A. (1939). „Mērnieku laiki” literatūrvēsturiskā skatījumā. No: Brāļu Kaudzīšu raksti. 1. sēj. (68.-123. lpp.). Kārļa Egles sakopojums un redakcija; [Oskara Norīša ilustrācijas]. Rīga: Literatūra.

Johansons, Andrejs. ([2001]). [Par brāliem Kaudzītēm un viņu romāna „Mērnieku laiki” personāža prototipiem]. No: Andrejs Johansons. Visi Rīgas nami skan (200.-[206.] lpp.). [Rīga]: Daugava.

Kalniņš, Jānis. (1991). Kalna Kaibēni: brāļu Kaudzīšu dzīves romāns. Rīga: Liesma.

Kaudzīte, M. (1994). Par „Mērnieku laiku” izcelšanos. No: M. Kaudzīte. Atmiņas no tautiskā laikmeta (479.-493. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.

Kince, Velga. ([2008]). „Mērnieku laikiem” – 130 gadu. No: Velga Kince. Daba un vēsture, 2009 (149.-151. lpp.). Sast. Zaiga Kipere. [Rīga]: Zinātne.

Klaustiņš, Roberts. (1926). „Mērnieku laiki” kā sadzīves romāns: estētisks un kultūrvēsturisks apcerējums. Rīga: Rīgas Latviešu Biedrības Derīgu Grāmatu Nodaļa.

Reinis un Matīss Kaudzītes: rakstnieki, skolotāji, sabiedriski un kultūras darbinieki. (2006). No: 100 Latvijas personību (28.-29. lpp.). [Rīga: Nacionālais apg.]. T.p. angļu val. grām.: A Hundred Great Latvians (24.-25. lpp.). (2006). Rīga: Nacionālāis apg.

Zariņš, J. ([2000]). Kas bija „Mērnieku laiku” un „Izjuriešu” autors?. [Saldus]: Signe.