post_img

Roggenbrot

Das traditionelle Roggenbrot ist ein bedeutender Teil des materiellen und geistigen kulturellen Erbes Lettlands. Über Jahrhunderte hinweg war Roggenbrot die am weitesten verbreitete Brotsorte. Noch heute wird vielerorts das Brot zuhause gebacken. Man kann in Backstuben, auf Bauernhöfen und in Museen sogar sein eigenes Brot im Ofen backen. Das Roggenbrot ist für Letten ein Symbol der Heimat und viele Letten, die im Ausland leben, sehnen sich nach dem typischen, süßsauren Geschmack des lettischen Roggenbrotes.

Čekstere, Indra. (2017). Ar maizi saistītā leksika K. Karuļa „Latviešu etimoloģijas vārdnīcā”. No: Amor vincit omnia. Konstantīns Karulis dzīvē un darbos (77.−87. lpp.). Rīga: Zinātne.

Čekstere,  Indra. (2004). Mūsu maize = Our daily bread. Rīga: Hanzas maiznīca; Latvijas etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs. 128 lpp.

Maizes grāmata. (2008). Sakārtojusi Vija Ancāne. Rīga: Zvaigzne ABC. 103 lpp.

Latviešu tautas ēdieni. Latvijas vēstures institūta etnogrāfisko ekspedīciju materiāli. (2009). Sastādītāja Linda Dumpe. Rīga: Zinātne. 287 lpp.

Kursīte, Janīna. (2012). Virtuves vārdene. Rīga: Rundas. 992 lpp.

Līdeks, Osvalds. (1991). Latviešu svētki. Latviešu svinamās dienas. Prof. K. Strauberga redakcijā. Rīga: Scientia. 269 lpp.

Latviešu tautas ticējumi. (1991). Sakrājis un sakārtojis prof. P. Šmits. I-IV, atkārtots izdevums. Rīga: Neatkarīgā teātra „Kabata” grāmatu apgāds.

Maizes cepšana. (1990). No: Latvju Raksti. II (52.−56. lpp.). Paris.

Straubergs, Kārlis. (1936). Alūksnes mācītāja Dāvīda Celaka ziņojums konsistorijai par latviešu bēru paražām 1664. gadā. No: Senatne un Māksla, Nr. 2, 117.−125. lpp.

Straubergs, Kārlis. (1941). Latviešu buramie vārdi II. Rīga: Latviešu folkloras krātuve; Valsts papīru spiestuve un naudas kaltuve. 827 lpp.

Straubergs, Kārlis. (1944). Latviešu tautas paražas. Rīga: Latvju grāmata. 606 lpp.

Ziedonis, Imants. (1986). Poēma par maizi. Viddivvārpa. Rīga: Liesma. 151 lpp. (latviešu un krievu valodā).