post_img

Rye Bread

If you mention Latvian food, then one of the first things to come to mind is Latvian rye bread. This is also the food that most Latvians crave if they have been living outside Latvia and have a yearning for food from the homeland. A slice of warm rye bread, fresh from the oven, topped with a thick layer of farm fresh butter is almost a meal in itself. Latvians will search far and wide when not in Latvia to find a delicatessen that imports (or bakery that bakes) this rustic, heavy bread. Usually the shops that stock this bread sell Eastern European products and are run by either Russians, Poles or Lithuanians, as Eastern Europeans have a propensity for eating very similar foods – sauerkraut, pickled gherkins, pickled mushrooms, kefir, cottage cheese, smallgoods. And, of course, rye bread.

Čekstere, Indra. (2017). Ar maizi saistītā leksika K. Karuļa „Latviešu etimoloģijas vārdnīcā”. No: Amor vincit omnia. Konstantīns Karulis dzīvē un darbos (77.−87. lpp.). Rīga: Zinātne.

Čekstere,  Indra. (2004). Mūsu maize = Our daily bread. Rīga: Hanzas maiznīca; Latvijas etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs. 128 lpp.

Maizes grāmata. (2008). Sakārtojusi Vija Ancāne. Rīga: Zvaigzne ABC. 103 lpp.

Latviešu tautas ēdieni. Latvijas vēstures institūta etnogrāfisko ekspedīciju materiāli. (2009). Sastādītāja Linda Dumpe. Rīga: Zinātne. 287 lpp.

Kursīte, Janīna. (2012). Virtuves vārdene. Rīga: Rundas. 992 lpp.

Līdeks, Osvalds. (1991). Latviešu svētki. Latviešu svinamās dienas. Prof. K. Strauberga redakcijā. Rīga: Scientia. 269 lpp.

Latviešu tautas ticējumi. (1991). Sakrājis un sakārtojis prof. P. Šmits. I-IV, atkārtots izdevums. Rīga: Neatkarīgā teātra „Kabata” grāmatu apgāds.

Maizes cepšana. (1990). No: Latvju Raksti. II (52.−56. lpp.). Paris.

Straubergs, Kārlis. (1936). Alūksnes mācītāja Dāvīda Celaka ziņojums konsistorijai par latviešu bēru paražām 1664. gadā. No: Senatne un Māksla, Nr. 2, 117.−125. lpp.

Straubergs, Kārlis. (1941). Latviešu buramie vārdi II. Rīga: Latviešu folkloras krātuve; Valsts papīru spiestuve un naudas kaltuve. 827 lpp.

Straubergs, Kārlis. (1944). Latviešu tautas paražas. Rīga: Latvju grāmata. 606 lpp.

Ziedonis, Imants. (1986). Poēma par maizi. Viddivvārpa. Rīga: Liesma. 151 lpp. (latviešu un krievu valodā).